Bostäder

Bastuaggregat när du ska bygga bastu

Att bygga bastu är kul! När din bastu är färdig så är det dags att välja och installera det som ska skapa själva värmen i din bastu – bastuaggregatet.

Att välja rätt slags bastuaggregat är viktigt när du ska bygga din egen bastu. Först kan du kika på aggregatets effekt. Du kan räkna på att en kilowatt räcker för cirka 1,3 kubikmeters volym. Om du har material i din bastu som till exempel glas eller kakel så krävs lite mer effekt för att värma upp din bastu. En välisolerad träbastu kräver minst. Här kommer lite att tänk på vid installation av ditt bastuaggregat när du ska bygga bastu.

Installation av bastuaggregat

När du ska bygga bastu kan du göra det allra mesta själv men att göra själva elinstallationen av bastuaggregatet kan du gärna lämna åt en professionell. Effekten du har på ditt aggregat och hur stort basturummet som ska värmas upp är bestämmer vilken ledningsarea som ska användas. En professionell elektriker kommer även kunna avgöra hur stora gruppsäkringar som behövs för en säker installation. Många bastuaggregat har ett så kallat temperaturskydd. Det betyder att bastuaggregatet stängs av om det finns riks för överhettning. Om detta händer i den bastu som du har byggt så är det troligen fel på ventilationen eller så har själva magasinet i aggregatet fyllts på med stenar på ett felaktigt sätt. Om ditt skydd har utlösts så behövs ofta en fackperson för att återställa aggregatet. Kontakta din återförsäljare för att få veta mer.

Bastustenarna

Stenarna i aggregatet bör vara gjorda av ett material som klarar extrema temperaturskillnader och snabb upphettning och avkylning. Ett vanligt misstag är att stenarna i aggregatet fylls på felaktigt. Detta kan som sagt leda till att tempskyddet utlöses. Nu när du gått igenom alla dessa steg för att bygga din bastu så ska du inte slarva med en så enkelt sak. Följ instruktionerna över hur stenarna ska fyllas på i just ditt bastuaggregat. Två gånger om året är det bra att kolla så att dina stenar är rena från grus och småsten och att det inte bildats kalk i botten av magasinet. Om så är fallet gör rent och lägg tillbaka dina bastustenar på korrekt sätt. Lycka till med att bygga din bastu!