Bygg

Så avgöras den rätta tiden för ett stambyte i Stockholm

Med tiden kommer de rör som är belägna inuti ett flerfamiljshus förr eller senare bli slitna och sköra. I takt med att så är fallet ökar också risken för vattenläckor och stopp i avloppsrören. De flesta vattenledningar och avloppsrör ska hålla i cirka 40-60 år. När de behöver bytas ut är det dags att kalla in en firma som utför ett stambyte i Stockholm. Men hur ska man då kunna veta när det är dags att göra detta?

Hur lång tid det tar innan det är dags att byta stammarna beror på flera olika faktorer. Dessa inkluderar:

  • rörens material och kvalitet
  • hur väl rörsystemet har underhållits
  • egenskaperna hos det vatten som löper genom ledningarna.

Läs vidare så berättar vi mer!

Billigare att utföra ett stambyte i Stockholm innan det är för sent

Det är dags att utföra ett stambyte i Stockholm när skador på rörsystemet får dricksvattnet att smaka och se annorlunda ut. Detsamma gäller också om vattenläckor och stopp i avloppen sker allt oftare. Dessutom kan det vara dags att byta stammarna om tätskikten i badrummen inte längre håller måttet.

Faktum är att det finns många fördelar med att regelbundet underhålla vatten- och avloppsledningarna. Genom att göra detta kan man dels skjuta bytet av stammarna lite grann på framtiden. Dessutom kan man säkerställa att vattnet håller en god kvalitet samt spara en slant på att inte behöva utföra ett stambyte i Stockholm fullt lika ofta som annars. Till exempel visade en finsk studie att det ofta är upp till 30 % billigare att reparera rörsystemet i god tid innan det fallerar.

Ta hjälp av en projektledare innan arbetet påbörjas

I de allra flesta fall saknar bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra ett byte av stammarna på bästa sätt. Därför kan det vara värt att ta in en projektledare redan innan arbetet påbörjas. Denna kan sedan ta tag i taktpinnen och vägleda föreningen eller bolaget genom hela processen, från början till slut. På så vis minskar man bland annat risken för att något går för fel eller att kostnaden för projektet blir onödigt hög.