Företag

Företagsöverlåtelser i Stockholm kan vara en omfattande process som kräver expertis och noggrann planering. En företagsmäklare i Stockholm är en kvalificerad yrkesperson som specialiserar sig på att underlätta försäljning och köp av företag. Deras roll är avgörande för att säkerställa att transaktionen går smidigt och att båda parter är nöjda med resultatet.

Vad Gör en Företagsmäklare?

En företagsmäklare har många viktiga ansvarsområden som är nödvändiga för en framgångsrik företagsöverlåtelse. Deras arbete inkluderar:

 • Bedömning: Att noggrant utvärdera företagets värde genom att analysera dess ekonomiska prestanda och tillgångar.
 • Marknadsföring: Att utveckla och genomföra en effektiv marknadsföringsstrategi för att nå potentiella köpare eller säljare.
 • Förhandlingar: Att agera som en skicklig förhandlare och säkerställa att villkoren i avtalet är fördelaktiga för sina klienter.
 • Rådgivning: Att erbjuda ekonomisk och juridisk rådgivning för att vägleda klienterna genom hela överlåtelseprocessen.

Processen för Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelser genomförs i flera steg, och företagsmäklaren är en nyckelkomponent för att säkerställa en framgångsrik affär. De viktiga stegen inkluderar:

 1. Förberedelse: Att assistera klienten med att samla och förbereda alla nödvändiga dokument och förberedelser för försäljningen.
 2. Värdering: Att fastställa ett rättvist försäljningspris genom att analysera företagets ekonomiska rapporter och marknadskonditioner.
 3. Marknadsföring: Att utarbeta en effektiv marknadsföringsplan och att söka efter potentiella köpare eller säljare.
 4. Visningar: Att underlätta möten och visningar mellan potentiella affärspartners.
 5. Förhandlingar: Att agera som en skicklig medlare och säkerställa att alla villkor i avtalet är tydliga och gynnsamma.
 6. Slutgiltigt avtal: Att upprätta ett bindande köpekontrakt som undertecknas av båda parter och slutför överlåtelsen.

Vad Man Ska Tänka På Vid Val av Företagsmäklare

Att välja rätt företagsmäklare är en kritisk faktor för framgång i företagsöverlåtelse. När du överväger en företagsmäklare, ta följande i beaktande:

 • Erfarenhet och Kompetens: Kontrollera mäklarens erfarenhet och tidigare framgångsrika affärstransaktioner.
 • Specialisering: Bedöm om mäklaren har erfarenhet inom din specifika bransch eller typ av företag.
 • Referenser: Begär och utvärdera referenser från tidigare klienter för att bedöma mäklarens rykte och prestation.
 • Kommunikation och Samarbetsförmåga: Säkerställ att du har god kommunikation och att mäklaren kan samarbeta effektivt med dig.
 • Kostnader och Avgifter: Diskutera tydligt företagsmäklarens avgifter och hur de tar betalt för sina tjänster.

Sammanfattningsvis är en företagsmäklare en nödvändig partner i företagsöverlåtelsesprocessen. Med deras expertis och erfarenhet kan de hjälpa dig att navigera genom den komplexa världen av företagsförsäljningar och köp och säkerställa att du uppnår dina mål.

Företag

Hyrläkare är en viktig del av sjukhuspersonalen och har en viktig roll i att säkerställa att patienterna får den vård de behöver. Hyrläkare kan arbeta inom olika specialiteter och kan till exempel arbeta som kirurger, anestesiologer eller intensivvårdsläkare. En av de främsta fördelarna med hyrläkare inom sjukhus är att de kan hjälpa till att täcka upp för personalbrist. Detta är särskilt viktigt under högtider eller semestrar, när många av de fasta läkarna är borta. Hyrläkare kan också hjälpa till att minska väntetiderna för patienter genom att öka kapaciteten inom sjukhuset.

Inom Vårdcentraler

Hyrläkare kan också arbeta inom vårdcentraler, där de har en viktig roll i att se till att patienterna får den vård de behöver. Hyrläkare kan arbeta som allmänläkare eller som specialister inom olika områden, till exempel gynekologi eller psykiatri. En av de främsta fördelarna med hyrläkare inom vårdcentraler är att de kan hjälpa till att minska väntetiderna för patienter och se till att de får träffa en läkare så snart som möjligt. Hyrläkare kan också hjälpa till att täcka upp för personalbrist och se till att vårdcentralen fungerar smidigt. I både sjukhus och vårdcentraler är hyrläkare en viktig del av personalen och spelar en avgörande roll i att se till att patienterna får den vård de behöver.

Framtidsutsikter för hyrläkare

Hyrläkare är en viktig del av sjukvårdssystemet och deras efterfrågan förväntas öka i framtiden. Enligt en rapport från Socialstyrelsen så kommer behovet av hyrläkare att öka på grund av ökad efterfrågan på vård och att fler läkare går i pension. Utvecklingen av teknologi och digitalisering av sjukvården kommer också att påverka framtidsutsikterna för hyrläkare. Detta kan leda till att fler hyrläkare specialiserar sig inom digital hälsa och telemedicin.

Karriärmöjligheterna för hyrläkare är också goda. Många hyrläkare väljer att arbeta på olika sjukhus och kliniker för att få erfarenhet och bredda sin kompetens. Detta kan leda till att de får bättre möjligheter att få fasta tjänster och avancera i karriären. Sammanfattningsvis är framtidsutsikterna för hyrläkare ljusa. Efterfrågan förväntas öka och utvecklingen av teknologi och digitalisering kommer att skapa nya möjligheter och karriärvägar för hyrläkare.

Nyheter

Den globala pandemin har förändrat den medicinska världen på ett omedelbart och märkbart sätt, vilket har skapat ett akut behov av läkare. Med en rad arbetsmöjligheter som sträcker sig från traditionella kliniska roller till mer specialiserade positioner, är det en givande tid att vara en del av hälso- och sjukvårdsområdet. Att hitta lediga jobb som läkare är någonting som drivit bemanningsfrågor med fler nya organisationer.

Alternativa Arbetsuppgifter och Möjligheter

Även om grundläggande uppgifter som läkare kvarstår konstanta – patientkonsultationer, ordination av läkemedel, och remisser till andra specialiteter, för att nämna några – erbjuds också alternativa arbetsuppgifter.

Läkare kan till exempel ge medicinsk humanitär rådgivning för välgörenhetsorganisationer som Läkare utan gränser. Detta arbete ger läkare möjlighet att tillämpa sina medicinska färdigheter på globala hälsofrågor och bidra till förbättring av levnadsvillkor i utsatta samhällen runt om i världen. Läkare kan också utforska arbetsmöjligheter inom läkemedelsföretag, där de kan arbeta med att ta fram nya läkemedel, delta i medicinsk forskning, eller tjäna som högskolelärare.

Jobbsökning för Läkare

En av de mest betydande förändringarna för utlandsutbildade läkare som vill specialisera sig i Sverige är den nya ST-föreskriften (HSLF-FS 2021:8). Läkare utan svensk AT eller som inte påbörjade sin specialiseringstjänstgöring före den 1 juli 2021, måste genomföra en bastjänstgöring (BT) som en första del av sin specialiseringstjänstgöring. Detta har förlängt tiden för specialiseringstjänstgöringen från 5 till 5,5 år. Detta påverkar direkt konkurrensen om AT-tjänsterna, som fortsätter att vara stor.

Även om det finns utmaningar, följer sjukhus tydligt strukturerade mallar för AT-intervjuer, vilket fokuserar på läkarens medicinska kompetens och förmåga att förmedla information. Genom ett nära samarbete mellan HR-specialister och AT-chefer har strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsmetoder utvecklats. Detta har resulterat i en tydlig, rättvis och transparent rekryteringsprocess, vilket är fördelaktigt för alla inblandade.

Rekrytering och Bemanningsstrategier

Vissa sjukhus tar till innovativa metoder för att rekrytera läkare, till exempel att delta på kongresser och mässor för att rekrytera särskilt ST-läkare. Dessutom finns det en trend att erbjuda ”trohetsbonusar” för erfarna läkare för att både rekrytera och förebygga ökat rekryteringsbehov. Detta är särskilt viktigt inom specialiteter som allmänmedicin, psykiatri och geriatrik där brist råder. Bemanningsföretag spelar också en viktig roll. De erbjuder bemanningsläkare och hyrläkare en personlig och kompetent konsultchef för att säkerställa en bra arbetsmiljö och korrekt lön för deras unika kompetens.

Finans

Så skiljer sig Brixo åt från traditionella långivare

Det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet när man jämför olika långivare på nätet. Historiskt sett har många låntagare vänt sig till storbanker och andra traditionella långivare när de varit i behov av att låna pengar. Men numera finns även Brixo som ett alternativ där ute. Så hur skiljer sig denna aktör åt från de mer traditionella långivarna? Läs vidare så får du svaret!

4 skillnader mellan Brixo och mer traditionella långivare

Dessa är de viktigaste skillnaderna mellan Brixo och mer traditionella långivare:

 • Digitaliseringen och snabbheten. Den första punkten där Brixo skiljer sig åt från traditionella långivare är snabbheten och digitaliseringen. Med sin helt digitala ansökningsprocess kan den moderna långivaren låna ut pengar på ett snabbt, enkelt och smidigt sätt. Banker och andra traditionella långivare tar istället betydligt längre tid på sig och kräver ofta att du bokar ett fysiskt möte. Dessutom behöver du vanligtvis fylla i pappersformulär och vänta en längre tid på att få ett svar. Så är dock inte fallet när du gör din låneansökan direkt på nätet.
 • Flexibiliteten. En annan viktig skillnad mellan moderna långivare och mer traditionella sådana är flexibiliteten. Via en digital plattform kan du som låntagare enkelt botanisera bland utbudet och välja det alternativ som passar dig bäst. Du kan ansöka precis närsomhelst på dygnet och har dessutom möjlighet till flexibel återbetalning av lånet. Detta är några exempel på flexibilitet som en storbank sällan kan matcha.
 • Transparensen. En annan viktig skillnad har att göra med transparensen. Visst, alla seriösa långivare bör sträva efter att vara transparenta. Så är dock inte fallet och moderna långivare kan ta transparensen till en helt ny nivå. Detta genom att säkerställa att de erbjuder lån med transparenta villkor och allt finstilt tydligt framgår på direkten. Genom att undvika att använda sig av dolda avgifter ser de också till så att du som låntagare slipper drabbas av tråkiga överraskningar i ett senare skede.
 • Kreditbedömningen. En sista viktig faktor att ta hänsyn till är kreditbedömningen. De traditionella bankerna är ofta ganska stela när det kommer till att bedöma din återbetalningsförmåga. Mer moderna och snabbfotade aktörer kan dock vara lite mer flexibla och även låta dig låna trots att du har betalningsanmärkningar eller liknande.
Bygg

Så avgöras den rätta tiden för ett stambyte i Stockholm

Med tiden kommer de rör som är belägna inuti ett flerfamiljshus förr eller senare bli slitna och sköra. I takt med att så är fallet ökar också risken för vattenläckor och stopp i avloppsrören. De flesta vattenledningar och avloppsrör ska hålla i cirka 40-60 år. När de behöver bytas ut är det dags att kalla in en firma som utför ett stambyte i Stockholm. Men hur ska man då kunna veta när det är dags att göra detta?

Hur lång tid det tar innan det är dags att byta stammarna beror på flera olika faktorer. Dessa inkluderar:

 • rörens material och kvalitet
 • hur väl rörsystemet har underhållits
 • egenskaperna hos det vatten som löper genom ledningarna.

Läs vidare så berättar vi mer!

Billigare att utföra ett stambyte i Stockholm innan det är för sent

Det är dags att utföra ett stambyte i Stockholm när skador på rörsystemet får dricksvattnet att smaka och se annorlunda ut. Detsamma gäller också om vattenläckor och stopp i avloppen sker allt oftare. Dessutom kan det vara dags att byta stammarna om tätskikten i badrummen inte längre håller måttet.

Faktum är att det finns många fördelar med att regelbundet underhålla vatten- och avloppsledningarna. Genom att göra detta kan man dels skjuta bytet av stammarna lite grann på framtiden. Dessutom kan man säkerställa att vattnet håller en god kvalitet samt spara en slant på att inte behöva utföra ett stambyte i Stockholm fullt lika ofta som annars. Till exempel visade en finsk studie att det ofta är upp till 30 % billigare att reparera rörsystemet i god tid innan det fallerar.

Ta hjälp av en projektledare innan arbetet påbörjas

I de allra flesta fall saknar bostadsrättsföreningen eller fastighetsbolaget den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra ett byte av stammarna på bästa sätt. Därför kan det vara värt att ta in en projektledare redan innan arbetet påbörjas. Denna kan sedan ta tag i taktpinnen och vägleda föreningen eller bolaget genom hela processen, från början till slut. På så vis minskar man bland annat risken för att något går för fel eller att kostnaden för projektet blir onödigt hög.

Företagsprogram

Bästbokföringsprogram.se ger tips kring val av bokföringsprogram

Svenska bolag har en skyldighet att hålla koll på alla sina affärshändelser och bokföring innebär att samtliga av dessa skrivs ned löpande. Det kan göras på flera olika sätt men på senare år är det allt fler företagare som väljer att använda sig av ett bokföringsprogram. Här presenteras några saker att tänka på, i val av bokföringsprogram, utifrån vad som nämns på https://bästbokföringsprogram.se.

Välj ett bokföringsprogram som passar företaget

Det finns bokföringsprogram som passar dom flesta typer av företag – från små enskilda firmor till större aktiebolag. Små företag har i regel inte samma behov av avancerade funktioner som ett större och ett enklare alternativ kan räcka gott och väl. Det finns även program som passar för växande företag, där det då går att lägga till fler funktioner eftersom och när behovet av dessa uppstår.

Vilka funktioner som kan vara nödvändiga beror alltså till stor del på själva företaget. Faktureringstjänst kan vara bra för ett mindre företag medan större företag kan behöva ha ett sådant separat. Lönehantering kan också finnas tillgängligt i ett bokföringsprogram samt en del andra kringfunktioner som kan komma till användning.

På bästbokföringsprogram.se ges rekommendationen att fundera över hur företagets behov ser ut just nu men ta även höjd för framtiden. Är planen att expandera på ett eller annat sätt kan det vara klokt att välja något av dom program som kan utökas med tiden, för att slippa byta helt och hållet när tiden är kommen.

Utnyttja testperioder

Bästbokföringsprogram.se anger att flera av de bokföringsprogram som finns i Sverige erbjuder nya kunder en gratis testperiod. Hur länge denna varar kan skilja sig något men vanligt är 2–4 veckor, vilket ändå är gott om tid. Under den tiden finns möjligheten att lära känna dom olika programmen för att se vilket som passar dom egna behoven bäst.

Några av sakerna att utvärdera under perioden kan till exempel vara:

 • Användarvänlighet
 • Support
 • Funktioner

När testperioden har löpt ut är det bara att gå vidare till nästa program som har samma erbjudande, till dess att det rätta dyker upp. Detta är ett effektivt sätt att jämföra – inte minst när det kommer till användarvänlighet. Jämförelser av program finns det annars gott om på nätet men vad gäller den punkten kan det vara bra att få bilda sig en egen uppfattning. Dessutom är det ju helt gratis!

Källa – bästbokföringsprogram.se

Fakta till texten ovan är tagen från bästbokföringsprogram.se. På webbadressen finns däremot betydligt mer fakta om bokföringsprogram än detta. Texten ovan ska enbart ses som en kort sammanfattning av innehållet i en av dess artiklar.

Bygg

Dags för stambyte i Stockholm, i den fastighet du bor i? Många väljer att lämna sina hem under den här tiden. Det låter mycket, damm flyger omkring och vattnet kan vara avstängt i tid och otid.

Så hur bör man tänka för att hitta ett lämpligt alternativt boende vid ett stambyte i Stockholm? I den här texten samlar vi ett par tips.

Var ute i god tid

Är du ute i god tid så gör du det lättare för dig. Ett tips är att fråga vänner eller bekanta om de kan låna eller hyra ut delar av sina hem eller lokaler till er. Börja även titta på sidor som AirBnB eller hotelljämförelsesidor, där du snabbt får en överblick av hur mycket det kan komma att kosta.

Har du ett fritidshus kan annars det vara en god tillflyktsort under tiden – men är det långt från staden och du jobbar på plats, så kan det vara svårt. Ett alternativ kan vara att matcha det med ledighet, men då gäller att stambytet pågår under den tid på året som du också önskar vara ledig. Det ska också klaffa med andra medarbetare, givetvis.

Glöm inte eftersändning

För att du inte ska behöva åka till lägenheten hela tiden, så kan det vara en bra idé att beställa eftersändning av posten. Tillfällig eftersändning kan begäras genom Svensk Adressändring. Glöm inte att du numera kan få stora delar av din post i en digital brevlåda – så spar du samtidigt på papper.

Flytta det som kräver regelbunden tillgång till el

Har du något som kräver regelbunden tillgång på el i lägenheten så är det bra att flytta det. Ibland vid stambyten så behöver man stänga av elen, så det är bra att vara förberedd på det.

Stambyte i Stockholm – undersök kommunikationerna till och från din tillfälliga adress

Att bo på en tillfällig adress under ett stambyte i Stockholm innebär en omställning – framförallt för den som har familj.

 • Hur är kommunikationerna till dagis och skola?
 • När behöver du åka på morgonen för att ta dig till jobbet i tid?
 • Hur brukar trafiksituationen se ut längs den nya rutt du behöver ta till jobbet?

Undersök kommunikationerna på förhand så att du är beredd när det väl sker.

Nyheter

En överväldigande majoritet av alla konsumenter har vid ett eller annat tillfälle köpt ett presentkort åt någon annan. Vad säger detta egentligen, kanske du undrar? Vi tycker att det skvallrar om förträffligheten hos denna typ av gåva. Det är trots allt väldigt enkelt och smidigt att ge bort ett gåvokort i present. Detta oavsett om du vill köpa en present till en närstående eller om du har medarbetare att köpa gåvor till.

Presentkort är framför allt väldigt smidiga att ge bort när du inte är riktigt säker på vad du ska köpa till någon. De är väldigt praktiska och kan i mångt och mycket ses nästan som kontanter fast de är betydligt mer personliga. Till exempel finns det kort av dessa slag som du kan ge bort på såväl sommaren som till julen och under alla andra tider på året. Dessa kan sedan växlas in mot olika sorters produkter eller tjänster, beroende på vad kortet gäller för.

Vissa känner sig inte bekväma med att ge bort gåvokort i present

Av någon märklig anledning känner sig vissa personer inte särskilt bekväma med att ge bort just gåvokort i present. Detta kan kanske bland annat ha att göra med att dessa kort inte alltid känns särskilt unika eller personliga att skänka till någon person som man bryr sig om. Detta gäller oavsett om du har tänkt köpa presentkort till dina medarbetare eller till någon person i din närhet.

Men faktum är att sanningen knappast kunde vara särskilt mycket längre bort från detta påstående. Många medarbetare och privatpersoner gillar faktiskt att få denna typ av gåva som present. Detta alldeles oavsett om de får kortet som julklapp, sommarpresent eller i samband med något helt annat tillfälle.

Fördelarna med att ge bort presentkort till någon du bryr dig om

Trots att inte alla känner sig särskilt bekväma med att ge bort gåvokort i present finns det många fördelar med att göra detta. Till fördelarna med att ge ett presentkort i gåva till någon du bryr dig om hör att det är:

 • enkelt
 • smidigt
 • tidsbesparande.

Därför vågar vi faktiskt hävda att detta i själva verket är den perfekta gåvan!

Företag

Äger du guld och funderar på hur mycket det är värt? Att ta reda på det kan vara rolig info men också nödvändigt för den som funderar på att sälja. Guldpris brukar anges i gram och kan skilja sig något beroende på försäljningssätt – men det är enkelt att ta reda på.

Jämför guldpris online

Ett enkelt sätt att ta reda på aktuellt guldpris är att leta på nätet. Här finns många företag som ägnar sig åt att sälja och köpa guld i olika former och priser brukar finnas angivna på respektive företags hemsida. Bra att veta är dock att det finns guld med olika karat – vilket är något som påverkar priset. Enligt ett av dessa företag ligger priserna i skrivande stund på följande:

 • 24 K – ca 545 kr
 • 18 K – ca 378 kr
 • 14 K – 295 kr

Priserna är per gram och äkta guld har generellt en märkning som visar aktuellt karat. Detta är alltså bara ett exempel på priser och det kan skilja sig en del mellan olika uppköpare. Ett tips är att jämföra priserna som finns hos dom många aktörer som finns på nätet.

Det går även att jämföra och kolla upp priser för olika råvaror i realtid. Det kan också göras direkt på nätet och allt som behövs är en enkel sökning i en sökmotor.

Fysisk värdering

Det bästa sättet att ta reda på aktuellt guldpris för en specifik sak är att få den fysiskt värderad. Eftersom guldpris anges i gram, och exempelvis ett smycke inte väger särskilt mycket, kan det vara svårt att få fram en exakt vikt på egen hand. Därmed kan det även vara svårt att räkna ut priset själv.

Att få ett smycke eller annat guld värderat är enkelt – det är bara att besöka närmsta guldsmed. Dom flesta brukar kunna vara behjälpliga med det och föremålet / föremålen vägs på en väldigt känslig våg för att få fram exakt vikt. Därefter kan en korrekt värdering göras.

Det går även att få fram guldpris för olika föremål genom att skicka dom till företagen som ägnar sig åt guldhandel på nätet. Se bara till att välja en seriös aktör och att försändelsen är försäkrad, ifall något skulle hända på vägen. För den som vill sälja guldet är detta ett bra alternativ – inte minst för att dessa aktörer ofta erbjuder bäst betalning.

Nyheter

De flesta mobilanvändare väljer att skydda sin smartphone på ett eller annat sätt. Med ett bra fodral för iPhone 13 mini får du en bra kombination av skydd och design. Dessutom brukar dessa mobilfodral sällan kosta skjortan. De finns också tillgängliga i många olika stilar och färger.

Ett mobilfodral är dessutom lite mer funktionellt än ett mobilskal. Fodralen gör nämligen din vardag lite enklare då du bland annat kan förvara dina kort tillsammans med din mobil tack vare dessa. Men vad är de egentligen tillverkade i för material, kanske du undrar? Läs vidare så får du svaret på denna fråga!

Vad är fodral för iPhone 13 Mini tillverkade av?

Läder är ett material som ofta används som materialval vid tillverkning av fodral för iPhone 13 Mini och andra mobiltelefoner. Men det är sällan som hela fodralet är tillverkat i detta material. Vanligtvis är själva insidan av fodralet tillverkat i termoplastisk polyuretan (TPU) medan utsidan består av ett tunnare lager av läder.

Dessa mobilfodral är ofta väldigt vackra och blir bara snyggare med tiden i takt med att de åldras. Däremot kan det tunna lädret ganska lätt skadas och därför bör du köpa ett mobilfodral som har en hög tillverkningskvalitet.

Mobilskal tillverkas vanligtvis i andra material än läder

När det kommer till mobilskal tillverkas dessa generellt sett inte i läder utan i andra material, såsom dessa:

 • termoplastisk polyuretan
 • polykarbonat
 • silikon

De är vanligtvis tillverkade i polymer såsom termoplastisk polyuretan (TPU), polykarbonat (PC) eller silikon. TPU är det allra vanligaste materialvalet som tillverkare av dessa skal använder sig av. Anledningen till detta är att materialet ger en väldigt bra balans mellan hållbarhet, flexibilitet och vikt. Även insidan av ett fodral för iPhone 13 Mini är alltså ofta gjort av TPU.

Mer robusta plaster såsom polykarbonat används ofta tillsammans med TPU för att skydda vissa delar av mobiltelefonen lite extra väl. Dessutom gör materialen det möjligt att göra lite andra designval, inte minst när det kommer till färgvalen.

Silikon är också ett bra material som ofta används för detta ändamål. Materialet är hållbart, flexibelt och har en trevlig gummiaktig känsla. Dessutom spricker inte detta material lika enkelt som plastskal i PC eller TPU gör. Silikonskydd är dessutom ofta tunnare och lättare. Dessutom finns de tillgängliga i en hel pletora av färger. De brukar dock vara lite svårare att rengöra än skal i plast, på grund av den gummiaktiga ytan.