Lagar, Relationer

Hur löser man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist börjar alltid med att en av föräldrarna stämmer den andra föräldern för att få ensam vårdnad om gemensamma barn. Det kan finnas många anledningar till varför man vill ha ensam vårdnad, kanske har den andra föräldern betett sig illa eller så vill man flytta långt bort och av rent logistiska skäl så kan det inte fungera att ha delad vårdnad. En vårdnadstvist kan bli långdragen och jobbig men det kan vara värt att kämpa för att få behålla vårdnaden om sina barn.

Att veta sin lagliga rätt

I en vårdnadstvist så är det otroligt viktigt att veta om sin rätt som förälder. Det betyder att, förutsatt att man inte har varit psykiskt eller fysiskt våldsam, har rätt till sina barn. Det är en bra idé att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på vårdnadstvister och familjerätt och som kan ge all nödvändig information om hur man ska gå till väga. Det är även viktigt att komma ihåg att vårdnad om ett barn inte är samma sak som umgängesrätt. Även detta bestäms i samband med familjerätten som oftast anser att varje förälder har rätt att träffa sitt barn även om de inte länge har vårdnaden om dem. Det kan vara svårt att tänka sig en förälder som inte vill träffa sitt barn och så länge denna inte har gjort något fel så kan det vara bra för hela familjen att barnet får spendera tid med båda föräldrarna. Det är även viktigt för båda föräldrarna att hålla god ton med varandra och inte baktala den andra inför barnen.

Vårdnadstvister handlar ibland om kontroll

Anledningen till att vårdnadstvister är så känsliga kan argumenteras för vara för att det handlar om kontroll om barnet. Det är de som har vårdnaden om barnet som bestämmer vart barnet ska bo, om de får flytta, åka utomlands eller vart de ska gå i skolan. Genom att ta bort vårdnaden så säkerställer man att den föräldern inte längre har något att säg till om när det kommer till barnet i fråga. Många anser att barn behöver båda sina föräldrar och att det är allra bäst ifall föräldrarna samarbetar, men i vissa situationer så kan det vara mycket bättre ifall den ena föräldern övertar vårdnaden helt och hållet.

Den här sidan kan hjälpa dig ytterligare att förstå de lagar och regler som gäller vid vårdnadstvister.