Bostäder

Att ta hand om sitt hustak har många fördelar och därför är det allt fler som väljer att underhålla sina hustak. En takbehandling är ett effektivt sätt att stärka och värna om sitt tak för att det ska hålla i lång tid framöver. Takbehandlingar sker ofta i två steg, först rengörs och kontrolleras taket och sedan målas och behandlas det. Denna process går relativt snabbt och kräver oftast bara två besök av företaget som utför behandlingen, vilket gör det hela smidigt och effektivt.

Steg 1: Rengöring och reparation

Det första steget är att taket behöver rengöras och eventuellt repareras. Ofta upptäcker man inte ens att taket har problem eller sprickor förrän man utför en ordentlig rengöring, och om dessa problem inte åtgärdas kan man få stora problem i framtiden. Taket finns till för att skydda hemmets inre, och yttertaket skyddar i sin tur innertaket. Om taket får skador kan det inte skydda på det sätt det bör, och vätska kan tränga in där den gör stor skada. Oupptäckta sprickor kan alltså ge stora reparationskostnader om de existerar under lång tid. Efter att taket rengjort, kontrollerats och reparerats är man redo för steg 2.

Steg 2: Målning och behandling

I det andra steget är det dags att måla taket, vilket även det sker i två omgångar. I det första steget grundmålas taket vilket gör att färgen tränger in jämt över takytan. På detta sätt får taket en jämn färg och ger ett snyggt helhetsintryck. I det andra steget, toppmålningen, blandas färgen ut med ett vax som ser till att taket blir självrengörande och vattenavvisande. Detta är den viktigaste delen av takbehandlingen eftersom den säkerställer att taket håller god kvalitet även i framtiden.

Fördelar med takbehandling

En takbehandling har många fördelar och borde vara en självklarhet för många. Trots att denna metod existerar är det många som fortfarande väljer att byta ut hela sitt tak då man börjat få problem, något som är betydligt dyrare och många gånger dessutom onödigt. Genom att använda sig av en takbehandling kan man i stället behålla originaltaket som ofta är av bättre kvalitet än nyare tak. Andra fördelar som finns med att utföra en takbehandling är:

  • Garanti att det håller i längden
  • ROT-avdrag
  • Miljövänlig metod
  • Huset blir mer värt
  • Snabbt och effektivt
Bostäder

Våra takläggare har utfört ett stort antal takarbeten i olika takmaterial och är kunniga i vilka material som passar för olika tak, lutningar, stilar och budgetar.

Kontakta oss så kommer våra takläggare i Danderyd och tittar på ditt tak och lyssnar på dina önskemål. Vi återkommer med rekommendationer, offert och en uppskattning för hur lång tid arbetet kan ta. Tänk på att 30 procent av arbetskostnaden kan du ansöka om ROT-avdrag för. Eftersom takläggning är ett tidskrävande arbete som av säkerhetsskäl måste utföras av två personer kan det vara bra att komma ihåg.

Inspektera taket regelbundet
Vår rekommendation är att du låter inspektera ditt tak om ditt tak har ett tiotal år på nocken. Ett bra tips är att inspektera taket varje vår och höst och att göra också en extra inspektion efter ett kraftigt oväder. Titta också upp i taket då och då när du är inomhus och håll utkik efter fuktfläckar. Det är inte alltid fuktläckan sitter precis ovanför fläcken, utan en bit ifrån. Håll särskilt koll kring skorsten och takfönster, där fogen mellan skarvar kan ha släppt. Denna inspektion bör du göra såväl invändigt som utvändigt.

Misstänker du att taket är skadat och att det finns risk för fukt bör du inte vänta och se utan agera – ett trasigt tak bör lagas omgående. Allt för att förhindra värre skador med tiden, skador som kanske inte godkänns av ditt försäkringsbolag. Behöver du hjälp med takläggning i Danderyd? Kontakta oss för råd och hjälp.

Din lokala takläggare i Danderyd
Takläggning är omgärdat av ett stort antal regler, vissa är lokala och tar hänsyn till klimat och tradition. Att uppfylla de här reglerna är viktigt inte bara för hållbarheten utan även för att ditt försäkringsbolag ska ge rätt ersättning i händelse av skada. Tänk på att olika försäkringsbolag och även olika typer av försäkringar kan ha olika regler. Därför rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din försäkring.

Det är också av högsta vikt att takläggningsarbetet utförs på ett säkert sätt. Anlitar du våra takläggare i Danderyd kan du lita på att arbetet uppfyller alla kraven och utförs med bästa möjliga resultat. Kontakta oss så lyssnar vi på dina behov och önskemål om just ditt tak. Vi kommer ut till dig och tittar på ditt tak innan vi ger offert.

Har du tankar på att lägga om taket i sommar men misstänker att du siktar för högt, har för högtflygande planer, är höjdrädd eller har tummen mitt i handen? Våra proffsiga takläggare i Danderyd kan antingen laga och förstärka delar av taket, eller lägga ett helt nytt tak. Kontakta oss för en offert.

 

Bostäder

Att bygga bastu är kul! När din bastu är färdig så är det dags att välja och installera det som ska skapa själva värmen i din bastu – bastuaggregatet.

Att välja rätt slags bastuaggregat är viktigt när du ska bygga din egen bastu. Först kan du kika på aggregatets effekt. Du kan räkna på att en kilowatt räcker för cirka 1,3 kubikmeters volym. Om du har material i din bastu som till exempel glas eller kakel så krävs lite mer effekt för att värma upp din bastu. En välisolerad träbastu kräver minst. Här kommer lite att tänk på vid installation av ditt bastuaggregat när du ska bygga bastu.

Installation av bastuaggregat

När du ska bygga bastu kan du göra det allra mesta själv men att göra själva elinstallationen av bastuaggregatet kan du gärna lämna åt en professionell. Effekten du har på ditt aggregat och hur stort basturummet som ska värmas upp är bestämmer vilken ledningsarea som ska användas. En professionell elektriker kommer även kunna avgöra hur stora gruppsäkringar som behövs för en säker installation. Många bastuaggregat har ett så kallat temperaturskydd. Det betyder att bastuaggregatet stängs av om det finns riks för överhettning. Om detta händer i den bastu som du har byggt så är det troligen fel på ventilationen eller så har själva magasinet i aggregatet fyllts på med stenar på ett felaktigt sätt. Om ditt skydd har utlösts så behövs ofta en fackperson för att återställa aggregatet. Kontakta din återförsäljare för att få veta mer.

Bastustenarna

Stenarna i aggregatet bör vara gjorda av ett material som klarar extrema temperaturskillnader och snabb upphettning och avkylning. Ett vanligt misstag är att stenarna i aggregatet fylls på felaktigt. Detta kan som sagt leda till att tempskyddet utlöses. Nu när du gått igenom alla dessa steg för att bygga din bastu så ska du inte slarva med en så enkelt sak. Följ instruktionerna över hur stenarna ska fyllas på i just ditt bastuaggregat. Två gånger om året är det bra att kolla så att dina stenar är rena från grus och småsten och att det inte bildats kalk i botten av magasinet. Om så är fallet gör rent och lägg tillbaka dina bastustenar på korrekt sätt. Lycka till med att bygga din bastu!