Bostäder

Takbehandling i två steg

Att ta hand om sitt hustak har många fördelar och därför är det allt fler som väljer att underhålla sina hustak. En takbehandling är ett effektivt sätt att stärka och värna om sitt tak för att det ska hålla i lång tid framöver. Takbehandlingar sker ofta i två steg, först rengörs och kontrolleras taket och sedan målas och behandlas det. Denna process går relativt snabbt och kräver oftast bara två besök av företaget som utför behandlingen, vilket gör det hela smidigt och effektivt.

Steg 1: Rengöring och reparation

Det första steget är att taket behöver rengöras och eventuellt repareras. Ofta upptäcker man inte ens att taket har problem eller sprickor förrän man utför en ordentlig rengöring, och om dessa problem inte åtgärdas kan man få stora problem i framtiden. Taket finns till för att skydda hemmets inre, och yttertaket skyddar i sin tur innertaket. Om taket får skador kan det inte skydda på det sätt det bör, och vätska kan tränga in där den gör stor skada. Oupptäckta sprickor kan alltså ge stora reparationskostnader om de existerar under lång tid. Efter att taket rengjort, kontrollerats och reparerats är man redo för steg 2.

Steg 2: Målning och behandling

I det andra steget är det dags att måla taket, vilket även det sker i två omgångar. I det första steget grundmålas taket vilket gör att färgen tränger in jämt över takytan. På detta sätt får taket en jämn färg och ger ett snyggt helhetsintryck. I det andra steget, toppmålningen, blandas färgen ut med ett vax som ser till att taket blir självrengörande och vattenavvisande. Detta är den viktigaste delen av takbehandlingen eftersom den säkerställer att taket håller god kvalitet även i framtiden.

Fördelar med takbehandling

En takbehandling har många fördelar och borde vara en självklarhet för många. Trots att denna metod existerar är det många som fortfarande väljer att byta ut hela sitt tak då man börjat få problem, något som är betydligt dyrare och många gånger dessutom onödigt. Genom att använda sig av en takbehandling kan man i stället behålla originaltaket som ofta är av bättre kvalitet än nyare tak. Andra fördelar som finns med att utföra en takbehandling är:

  • Garanti att det håller i längden
  • ROT-avdrag
  • Miljövänlig metod
  • Huset blir mer värt
  • Snabbt och effektivt