Finans

Oavsett om du har en stor och tuff hund eller en söt liten katt förtjänar ditt husdjur att försäkras. Det är nämligen viktigt att du ser till dess hälsa när du har gjort åtagandet att skaffa ett djur. Därför kan du vilja jämföra och hitta den bästa kattförsäkring som ryms inom din budget. Genom att göra detta kan du säkerställa att dina kommande besök hos veterinären inte kraschar hela din privatekonomi.

Så hittar du marknadens bästa kattförsäkring för din katt

Hur går man tillväga för att hitta marknadens bästa kattförsäkring, undrar du kanske? Det är viktigt att du jämför de alternativ som finns tillgängliga på marknaden för att kunna göra detta. Vilken försäkring som är den bästa varierar nämligen en del utifrån din katt, din budget och flertalet andra faktorer.

Du bör bland annat jämföra de olika försäkringsbolagen och deras erbjudanden utifrån följande egenskaper:

 • Självrisk. Självrisken kan vara antingen fast eller rörlig – ofta använder sig försäkringsbolagen av en kombination av dessa. Det betyder att du dels betalar en fast självrisk när du utnyttjar din försäkring, men även att det tillkommer en rörlig sådan ovanpå denna. Därför är det viktigt att du jämför och väljer en husdjursförsäkring med en rimlig självrisk utifrån dina preferenser och förutsättningar.
 • Självriskperiod. När vi ändå diskuterar självrisk är självriskperioden en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Vissa försäkringsbolag använder sig nämligen av en självriskperiod på 365 dagar medan andra alternativ har en betydligt kortare sådan. Även detta är därför en faktor som du bör ta hänsyn till när du gör ditt val av försäkring.
 • Maxersättning. Det går inte att komma ifrån att även maxersättningen är en viktig egenskap att väga in i beslutet. Denna faktor avgör hur stor ersättning du som mest kan få när du behöver utnyttja din försäkring. Om kostnaden för veterinärvården överskrider detta tak tvingas du själv stå för hela det överskridande beloppet. Därför är det viktigt att den maximala ersättningen för din försäkring är tillräckligt generös.

Det finns förstås även andra faktorer som du kan vilja ta hänsyn till, såsom priset för försäkringen. Men dessa tre egenskaper ger dig en bra grund när du jämför och försöker hitta marknadens bästa kattförsäkring!

Finans

Det finns många olika skäl till att vi konsumenter väljer att ställa aktörerna på de finansiella marknaderna mot varandra. Vissa av oss jämför banker för att få bättre priser på till exempel försäkringar eller lån – andra gör det för att få en högre ränta på sparkontot. Ytterligare andra gör detta av mer ideologiska anledningar eller till följd av att de har tröttnat på hur de blir hanterade av sin bank.

Det spelar faktiskt mindre roll vilka anledningarna till att du vill göra denna jämförelse är. Det viktiga är att du faktiskt tar dig tid och jämför banker och banktjänster. Som konsument har du nämligen mycket att tjäna på att göra just detta. I samma veva får du kanske möjlighet att för första gången stifta bekant med de svenska nischbankerna.

Vad är en nischbank?

En nischbank är ett finansinstitut som tillhandahåller produkter och tjänster vilka riktar sig mot en specifik målgrupp. Målgruppen ifråga kan till exempel vara småföretagare, aktiesparare, konsumenter som shoppar på nätet eller någon annan avgränsad grupp personer. De erbjuder ofta ett mer skräddarsytt och personligt tjänsteutbud än vad de gamla storbankerna gör.

Nischbanker kallas även för alternativa banker och på senare år har flera sådana ploppat upp på den svenska marknaden. Några exempel på svenska finansinstitut som faller under kategorin nischbanker är:

 • Avanza
 • Forex Bank
 • Ikano Bank
 • Klarna Bank
 • Nordnet
 • Qred.

Dessa banker har ett väldigt varierat produkt- och tjänsteutbud. Allesammans är de dock mer eller mindre specialiserade inom ett visst område på finansmarknaden – de är således nischade.

Vilken roll spelar detta när jag jämför banker?

När du jämför banker och deras respektive tjänsteutbud kommer du ibland kunna välja mellan nischbanker och storbanker. Det finns såklart såväl fördelar som nackdelar med att välja det ena alternativet framför det andra. Till exempel känner sig många svenska konsumenter trygga med att vara kunder hos storbanker som exempelvis:

 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB
 • Swedbank.

Det viktiga är att du idag har valmöjligheten att kunna välja ett annat alternativ, om detta är vad du vill göra. När du gör en jämförelse av de olika alternativ som finns tillgängliga på bankmarknaden ligger konsumentmakten hos dig!