Familjerätt

Behöver du hjälp med familjerätt

Det är en tjänst som i de flesta fall dessvärre är förknippad med något av livets tråkigare skeden. En skilsmässa, en arvstvist, ett testamente eller ett dödsfall. Men allt behöver dock inte vara fullt så dramatiskt. Även vid en bouppteckning, ett äktenskapsförord eller vid processen att adoptera ett barn behövs en familjejurist.

Advokatbyrån Sörmdal är en advokatbyrå med expertis på familjerätt i Stockholm och som använder hjärtat i samband med lagarna för att de ovan nämnda händelserna ska kunna lösas så smärtfritt som omständigheterna tillåter. Vid skilsmässa att kunna försöka tala med din motpart och använda rationella argument och inte bara känslostyrda.

Om det finns barn inblandade, att alltid se till deras bästa. Väldigt många separationer uppstår abrupt och med väldigt många negativa känslor som följd. Men med åren finns ändå möjligheten att kunna ha en okej relation till varandra och den möjligheten ökar om båda parter varit villiga att samarbeta vid separationen.

I vissa fall räcker det inte med att båda parter försöker. Det kan vara så att endera föräldern inte är lämplig eller kapabel att ta hand om barnen och då behöver en familjejurist titta på ärendet och agera utifrån barnets bästa, även om det innebär att man avskalar en förälder från vårdnaden, om än tillfälligt.

Inga klienter bara människor

Byråns motto är att det inte finns några klienter utan bara människor som vänder sig till oss för rådgivning. Hos oss får du rådgivning och hjälp i några av livets tuffare skeden men vår förhoppning är att du ska komma ur situationen på bästa sätt och att tiden efteråt blir så skonsam som möjligt både för dig och övriga inblandade.

Men det kan också handla om förebyggande arbete. Som ett äktenskapsförord till exempel som upprättas under någorlunda glada förutsättningar när de blivande äkta makarna fortfarande är nykära och redo att starta resten av sitt nya liv tillsammans.

Även ett testamente kan skrivas under känslosamt stabila förhållanden. Det behöver inte alls bara vara, vilket många kanske tror, vid dramatiska och sorgliga skeden i slutet av en människas liv. Många människor i 30-årsåldern vänder sig till oss och skriver testamenten fulla av livsenergi, eller småbarnsföräldrar som vill försäkra sig om vad som händer om en olycka skulle vara framme.