Körskola

Intensivkurs - bra väg till körkort?

Vägen till körkort brukar kunna vara lång, för många tar det flera år att öva upp de färdigheter som krävs för att bli godkänd på både teori- och körproven. Samtidigt erbjuder allt fler bilskolor intensivkurser, som syftar till att odla dessa färdigheter på bara några dagar. Frågan är om detta verkligen fungerar?

Målgrupp och ekonomi

De flesta körlärare brukar tipsa om att ta åtminstone ett par lektioner för att sätta grunderna till körningen på rätt sätt. Manövreringen och avsökningen kan vara sådana områden där tidiga misstag sätter sig och blir till dåliga körvanor, efter att man har försökt lära sig detta med en privat handledare.

När man har satt grunderna ordentligt, finns större sannolikhet att lyckas med resten på egen hand, under förutsättning av många körtimmar och mycket övning.

På en intensivkurs är förhållandena de motsatta. Intensivkurser riktar sig till dem som inte har tid eller möjlighet att avsätta en längre period åt privat övningskörning. Istället är man beredd att ägna en kortare period på kanske en eller ett par veckor åt intensiva och koncentrerade körkortsstudier. På intensivkurser är all körning lärarledd och kurserna brukar också innefatta lärarledd teoriundervisning. Fler timmar med lärare brukar betyda dyrare utbildning, och en intensivkurs är därför inte det billigare alternativ vid val av studieväg. Dessutom kan kostnader för material, boende och mat tillkomma då många intensivkurser är förlagda på internat.

Intensivkursernas riskutbildningar

De flesta intensivkurser innefattar också Riskettan och Risktvåan, de två obligatoriska kurserna som alla behöver gå innan man får skriva prov. Riskettan är en teoretisk kurs vars syfte är att upplysa om biltrafikens faror och risker, samt det ansvar som följer av att sätta sig bakom ratten. Kursen vill hindra kommande bilförare från att kombinera alkohol med bilkörning.

Den vill också göra föraren uppmärksammad på sin egen sömnighet vid ratten. Risktvåan, eller del två i riskutbildningen, brukar kallas för ”Halkkörningen” eller ”Halkbanan”. Huvuddelen av kursen är praktisk, och består av halkkörning där tanken är att eleven ska få känna på hur det är att få sladd på bilen och kunna manövrera undan olyckor. Vissa bilskolor med intensivkurser har en egen halkbana, vilket är en enorm tidsmässig fördel. Halkbanor brukar ligga långt utanför städerna, och kursen brukar kunna ta en hel- eller halvdag.

Inga garantier till körkort

En intensivkurs kan aldrig garantera godkända kör- och kunskapsprov, eftersom studie- och upplärningsförmågan är olika för olika personer. Men kurserna ska vara tillräckligt breda och långa för att kunna täcka alla områden som krävs för godkända prov. I slutändan är den egna motivationen och studiekoncentrationen allra viktigast. Lärare kan inte direkt överföra sin kunskap till en elev. Även intensivkurserna förutsätter någon form av förkunskap och egen studietid. En tydlig nackdel med intensivkurserna är att eleven i förväg betalar för väldigt många lektioner, innan denne vet hur många lektioner just han eller hon behöver. En bra bilskola kan hjälpa dig att uppskatta vad de tro att du behöver och kan även erbjuda provlektioner till bra pris.