Nyheter

Ska du boka föreläsare till företagseventet, idrottsföreningen eller mässan? Tänk till och utgå från behov för att hitta rätt inriktning. Men se även på intressen hos åskådarna, referenser och annat.

Rätt ämne är A och O

Det viktigaste är att boka en föreläsare som är väl insatt i det ämne som ska förmedlas. Det kan vara allt från personlig utveckling till programmering. Men att vara duktig på ett ämne betyder självklart inte per automatik att personen är duktig föreläsare. Det är en konst att verkligen kunna förmedla ett budskap och hålla åhörarnas intresse uppe.

Mål – Vidareutbildning?

Vad är målet med föreläsningen? Det är lätt att boka föreläsare, eller ett större event, utan att egentligen reflektera över vad målet är.
Exempelvis kan den användas för att skapa ett intresse för vidareutbildning. All personal från en arbetsplats kanske lyssnar på en talare inom mediebemötande under 90 minuter. De får därmed en grundläggande kunskap. De som blivit inspirerade att utbilda sig mer inom området kan därefter boka en 3-dagars kurs som är betydligt mer ”på djupet”.

Var och när ska det ske?

Fredag eftermiddag är troligtvis den sämsta tiden för att boka föreläsare. Detta i alla fall om åhörarna ska ta till sig information och lära sig något av tillfället. Är det däremot en lättsam och rolig stand-up kan det passa…

Självklart spelar både tid och plats in och påverkar möjligheterna för åhörarna att kunna lyssna, lära och ta med sig erfarenhet från talaren. Att kunna reflektera och diskutera efteråt brukar vara ett sätt att ta till sig kunskapen lite extra. Detta bör i så fall ske i strukturerade former och inte bara ”över fikabordet”.

Boka föreläsare via agentur – eller via direktkontakt

Det finns flera agenturer som förmedlar uppdrag till föreläsare, moderatorer och andra inom denna bransch. Fördelen är att dessa har ett stort nätverk med föreläsare och därmed lätt kan ta fram ett par olika förslag beroende på kundens önskemål kring:

  • Hur stor budget som finns
  • Var i landet som föreläsningen ska hållas
  • Ämne och omfattning

Ett alternativ är att själv kontakta och boka föreläsare utifrån exempelvis kollegors referenser. Prismässigt brukar det vara på samma nivå som om en agentur är inblandad. En del hänvisar även alltid till agenturen eftersom de har hand om bokningar, betalningar m.m.

Bostäder

Att ta hand om sitt hustak har många fördelar och därför är det allt fler som väljer att underhålla sina hustak. En takbehandling är ett effektivt sätt att stärka och värna om sitt tak för att det ska hålla i lång tid framöver. Takbehandlingar sker ofta i två steg, först rengörs och kontrolleras taket och sedan målas och behandlas det. Denna process går relativt snabbt och kräver oftast bara två besök av företaget som utför behandlingen, vilket gör det hela smidigt och effektivt.

Steg 1: Rengöring och reparation

Det första steget är att taket behöver rengöras och eventuellt repareras. Ofta upptäcker man inte ens att taket har problem eller sprickor förrän man utför en ordentlig rengöring, och om dessa problem inte åtgärdas kan man få stora problem i framtiden. Taket finns till för att skydda hemmets inre, och yttertaket skyddar i sin tur innertaket. Om taket får skador kan det inte skydda på det sätt det bör, och vätska kan tränga in där den gör stor skada. Oupptäckta sprickor kan alltså ge stora reparationskostnader om de existerar under lång tid. Efter att taket rengjort, kontrollerats och reparerats är man redo för steg 2.

Steg 2: Målning och behandling

I det andra steget är det dags att måla taket, vilket även det sker i två omgångar. I det första steget grundmålas taket vilket gör att färgen tränger in jämt över takytan. På detta sätt får taket en jämn färg och ger ett snyggt helhetsintryck. I det andra steget, toppmålningen, blandas färgen ut med ett vax som ser till att taket blir självrengörande och vattenavvisande. Detta är den viktigaste delen av takbehandlingen eftersom den säkerställer att taket håller god kvalitet även i framtiden.

Fördelar med takbehandling

En takbehandling har många fördelar och borde vara en självklarhet för många. Trots att denna metod existerar är det många som fortfarande väljer att byta ut hela sitt tak då man börjat få problem, något som är betydligt dyrare och många gånger dessutom onödigt. Genom att använda sig av en takbehandling kan man i stället behålla originaltaket som ofta är av bättre kvalitet än nyare tak. Andra fördelar som finns med att utföra en takbehandling är:

  • Garanti att det håller i längden
  • ROT-avdrag
  • Miljövänlig metod
  • Huset blir mer värt
  • Snabbt och effektivt