Sökoptimering

Yoast är ett av de mest populära tilläggen i WordPress för sökoptimering. Populära funktioner hos pluggen är bland annat deras content-analys, där du enkelt kan säkerställa att du har en bra nyckelordsfrekvens och att din text är lättläst och tydligt uppbyggd. Andra funktioner är bland annat enkel redirect och XML-sajtkartor.

Yoast är dock inte det enda tillägget på marknaden som erbjuder dessa saker. Var för sig går det att hitta bra pluggar som erbjuder saker som redirects, XML-sajtkartor och contentanalys. Dock är Yoast den ledande pluggen för sökoptimering idag, och att många använder det för att ranka bättre hos sökmotorerna är ingen hemlighet.

Analys av content

När du skriver text till en ny undersida eller en bloggpost, hjälper Yoast dig att se till att texten är optimerad. Du kan skriva vilket nyckelord du vill optimera efter, varpå Yoast guidar dig genom processen.

När du har skrivit in nyckelordet dyker flera riktlinjer upp som du bör följa för att sökoptimera texten. Dessa har en röd eller orange prick bredvid sig, som sedan blir gröna när Yoast anser att du följer dessa riktlinjer.

Exempel på riktlinjer du bör följa enligt Yoast:

  • Nyckelordet bör finnas med tidigt i textens inledning.
  • Nyckelordsfrekvensen bör inte överstiga två och en halv procent.
  • Metabeskrivningen bör innehålla nyckelordet.
  • Nyckelordet bör finnas med i åtminstone en underrubrik. De påpekar att det inte är en stor faktor för att ranka, men att det är fördelaktigt.
  • Det bör finnas bilder på sidan vars alt-text innehåller nyckelordet.
  • Det bör finnas minst 300 ord på sidan.
  • Nyckelordet bör inte sökoptimeras för på flera undersidor eller inlägg.

Du får även en förhandsvisning av hur sökresultatet kommer att se ut i Google. Har du premiumversionen av Yoast får du även se en preview av hur sidan eller inlägget kommer se ut i Facebook och Twitter.

XML-sajtkartor

Som nämnt i inledningen, kan du hantera XML-sajtkartor enkelt med Yoast. Det en XML-sajtkarta gör är, kort sagt, att göra det enklare för Google och andra sökmotorer att hitta till alla sidor på din domän. Det här inkluderar då undersidor som kanske inte hittas lätt av sökmotorernas vanliga crawling.

Överlag är Yoast SEO ett bra alternativ för den som vill förbättra sin sökoptimering. Andra liknande pluggar finns, men Yoast är ledande av en anledning. Samtidigt kan en lättare plugg räcka, om man inte planerar att faktiskt använda alla de funktioner som kommer med Yoast.

Se gärna vår andra artikel i ämnet.

Sökoptimering, webbentreprenörer

Att jobba med sin sökmotoroptimering är viktigt för att få upp en grundsynlighet för den webbplats man driver. I takt med att sökmotorerna blir komplexa och avancerade i sin utformning, ställs högre krav för att man skall nå effekt. Bland de många tips man kan läsa ang. detta ämne, finns en hel del teorier och icke verifierade tekniker. Då Google och andra sökmotorer de facto hemlighåller de algoritmer de använder sig av, kan man aldrig vara helt säker på att man satsar rätt. En tumregel som dock fungerar bra, är att man hela tiden ser till funktion och kvalitet. Förr i världen kunde man komma långt endast med ”fula knep”. Detta är inte längre en realitet. För att komma igång med SEO behöver man förstå grundidén bakom detta koncept. Et tips är att studera de som redan etablerat sin ranking och som jobbar med området.

Bland de som utan kostnad delar med sig om tips för sökoptimering är hittaminsida.se ett bra val. Webbplatsen går igenom flera av grunderna bakom att få bra synlighet på nätet. Allt ifrån hur man förbättrar sin onpage SEO till hur man jobbar med extern sökoptimering.

Kvalitet och bra tekniker

För att komma tillrätta med fokus i ett SEO uppdrag behöver man utgå ifrån den sökmotor eller de sökmotorer man vill synas i. Hela deras affärsplan går ut på att ge användare bra sökträffar. De gör därför vad de kan för att filtrera bort träffar de inte tror gynnar användaren. Vid ett sök efter ”X” går de igenom alla webbplatser för att få reda på den som bäst besvarar frågeställningen. Genom att sökoptimera webbplatsen underlättar man för sökmotorn att förstå vad man skriver om och varför. På så vis mäklar sökmotorn användare med webbplatser.

När man talar om att förenkla för sökmotorerna handlar det ofta om att vara tydlig i rubriker, bilder, struktur och text. Allt för att visa varför man är till glädje för den som nu jagar information. Extern sökoptimering handlar istället om allt man gör utanför sin egen webbplats för att se effekt. Det finns ett flertal tekniker man kan använda sig av för att framstå så bra som möjligt. Dock skall man bära med sig att det alltid är en fråga om kvalitet! Den som har en tunn webbplats som egentligen endast är till för sökrobotar, kommer snabbt försvinna bakom de som ger användaren vad denne söker. På så vis är grundregeln ganska enkel. Visa orsaken till att du bör synas och bidra med nytta till samtliga besökare.