Energi

I takt med att vi svenskar allt oftare väljer bort bilen och andra mindre klimatsmarta transportfordon, har det enkla personfordonet transportcykeln kommit att bli allt mer populär. Men vad är egentligen en cargobike och varför har dess popularitet ökat så explosionsartat?

Vad är en cargobike?

En så kallad cargobike är en cykel som har anpassats för att kunna transportera varor, barn och/eller husdjur. Detta gör att föräldrar med enkelhet kan låta bilen stå och istället transportera barnen till förskolan eller skolan utan att behöva känna sig som miljöbovar. Denna smarta transportcykel har ett lastutrymme framtill och släpper inte ut några avgaser, vilket gör att du inte behöver oroa dig för dess klimatpåverkan när du utför dina vardagliga bestyr.

En cykel som transporterar människor och varor

Sannolikheten är stor att du ser en och annan individ susa omkring på en cargobike, inte minst om du bor på en lite större ort. Dessa cyklar har nämligen kommit att bli väldigt populära på senare år, inte bara bland miljömedvetna föräldrar och andra privatpersoner utan även bland företag som ägnar sig åt leveranser i stadsmiljö. Till exempel har vissa av de sajter där du kan beställa hem mat via nätet börjat använda sig av transportcyklar för att frakta maten till dig på ett klimatsmart sätt.

En cargobike är med andra ord att betrakta som ett utsläppsfritt transportfordon med möjlighet att frakta så mycket mer än enbart matvaror. Faktum är att dessa cyklar ofta har kapacitet för relativt tunga laster – det är inte ovanligt att modeller med två hjul klarar av en last på närmare 200 kg medan en cargobike med tre hjul ofta grejar mer än så. Du kan alltså frakta såväl ett barn eller två som en fullvuxen karl framtill på en sådan cykel, om du så önskar.

Om inte denna cykels egenskaper övertygar dig nog, kan det även vara värt att nämna det faktum att en cargobike också driver utvecklingen framåt. För detta hållbara transportmedel är det första riktigt gångbara alternativet till bilen för individer som vill främja hållbarhet. Så varför inte delta i den gröna revolutionen?!

Energi

Fördelar med solpaneler

Funderar du på att skaffa solpaneler? Hur gynnsamt det blir för dig och din ekonomi beror på flera faktorer. En av de faktorerna är var du bor. Bor du i en del av landet som har många soltimmar – Gotland exempelvis – så kan förutsättningarna vara bättre än till exempel i Stockholm. Samtidigt är det sannolikt bättre i Stockholm än i landets nordligare delar.

Det är givetvis fler faktorer än så som spelar in. Bland annat i vilket väderstreck du har stor takyta att installera solpaneler på. För den som vill installera solpaneler finns det lösningar och möjligheter för det mesta. Och det finns faktiskt många fördelar med det, på solpanelerstockholm.nu kan du få experthjälp med att allt vad solpaneler innebär.

Energi även under molniga dagar

Som nämnt i inledningen är antalet soltimmar något som kan förbättra elproduktionen. Samtidigt kan man få energi även under dagar när det är molnet. Solpaneler använder sig inte av värmeenergi – men däremot energin från solen.

Om solcellerna skulle producera mer el än vad du använder så skickas elen tillbaka till nätet igen. Den kan då sparas och användas under natten eller andra stunder då du förbrukar mer el än vad solpanelerna generar.

Väldigt lite underhåll krävs

Det enda som normalt behöver göras i form av underhåll är att borsta bort smuts och löv. Annars så är solpaneler i princip underhållsfria, och garantin är ofta lång. Vid en snabb anblick på olika firmor i Stockholm, så syns att garantitiden ofta ligger kring 25 år.

Även om inget regelbundet underhåll direkt krävs, är det dock bra att låta panelerna undersökas ungefär vart femte år. Vidare kan underhållskraven eventuellt variera mellan olika system – det bästa är att fråga installatören om detta. Oavsett vilket system du väljer, kan du dock känna dig trygg med att det inte blir särskilt mycket löpande arbete med panelerna.

Miljövänligt

Att det är miljövänligt med solceller är ingen hemlighet, och det är just därför som många väljer att skaffa det. Solenergi innebär inga ökade koldioxidutsläpp, eller andra utsläpp som har en påverkan på klimatet. Mycket få gifter – nästan inga alls – frigörs när man använder sig av solenergi. Dock är själva tillverkningen något som är förknippat med en del utsläpp.