Energi

Cargobike ett mer miljömedvetet val

I takt med att vi svenskar allt oftare väljer bort bilen och andra mindre klimatsmarta transportfordon, har det enkla personfordonet transportcykeln kommit att bli allt mer populär. Men vad är egentligen en cargobike och varför har dess popularitet ökat så explosionsartat?

Vad är en cargobike?

En så kallad cargobike är en cykel som har anpassats för att kunna transportera varor, barn och/eller husdjur. Detta gör att föräldrar med enkelhet kan låta bilen stå och istället transportera barnen till förskolan eller skolan utan att behöva känna sig som miljöbovar. Denna smarta transportcykel har ett lastutrymme framtill och släpper inte ut några avgaser, vilket gör att du inte behöver oroa dig för dess klimatpåverkan när du utför dina vardagliga bestyr.

En cykel som transporterar människor och varor

Sannolikheten är stor att du ser en och annan individ susa omkring på en cargobike, inte minst om du bor på en lite större ort. Dessa cyklar har nämligen kommit att bli väldigt populära på senare år, inte bara bland miljömedvetna föräldrar och andra privatpersoner utan även bland företag som ägnar sig åt leveranser i stadsmiljö. Till exempel har vissa av de sajter där du kan beställa hem mat via nätet börjat använda sig av transportcyklar för att frakta maten till dig på ett klimatsmart sätt.

En cargobike är med andra ord att betrakta som ett utsläppsfritt transportfordon med möjlighet att frakta så mycket mer än enbart matvaror. Faktum är att dessa cyklar ofta har kapacitet för relativt tunga laster – det är inte ovanligt att modeller med två hjul klarar av en last på närmare 200 kg medan en cargobike med tre hjul ofta grejar mer än så. Du kan alltså frakta såväl ett barn eller två som en fullvuxen karl framtill på en sådan cykel, om du så önskar.

Om inte denna cykels egenskaper övertygar dig nog, kan det även vara värt att nämna det faktum att en cargobike också driver utvecklingen framåt. För detta hållbara transportmedel är det första riktigt gångbara alternativet till bilen för individer som vill främja hållbarhet. Så varför inte delta i den gröna revolutionen?!