Ritningar

Från konstruktionsritningar till färdigt bygglov – Så får du hjälpen

När ett bygglov krävs är det ett flertal olika dokument som behöver skickas in till kommunen för att bygglovet ska kunna godkännas. Bland annat kan det krävas konstruktionsritningar som exakt visar hur den nya byggnaden kommer att se ut och vara konstruerad. För en mindre utbyggnad kan det räcka med en ”hemmaritad” ritning men när det kommer till större projekt är det mycket vanligt att ta in hjälpen från en konsultbyrå. De hjälper därmed till ”från idé till färdigt bygglov”.

Varför ta hjälp? Kan vi skapa konstruktionsritningar själv?

Det finns inget krav på att konstruktionsritningarna ska vara framställda av en arkitekt eller annat konsultföretag. I teorin går det att rita upp dessa som privatperson och lämna in tillsammans med bygglovsansökan. Däremot är det mycket vanligt att tjänsten köps in. Det har nämligen flera fördelar.

  • Snabbare väg till bygglov

Konsulter som hjälper till med konstruktionsritningar och bygglovsansökningar är mycket insatta i vilka dokument som behövs för olika byggnationer och vad kommunen kräver för att kunna ta beslut i frågan. Därmed kan de se till att samtliga dokument lämnas in redan vid ansökan för att därmed minimera risken för att kompletteringar behöver ske. Om dokument lämnas in som inte är kompletta kan annars hela byggnationen försenas.

  • Ritningar som även kan användas vid offert

De konstruktionsritningar som konsulter skapar är så detaljerade att de även kan användas när offerter tas in av snickare eller andra byggnadsarbetare på det arbete som behöver utföras. I ritningarna framgår inte bara mått och utseende utan även materialval.

Är det dyrt?

I förhållande vad det kostar at göra en tillbyggnad eller nybyggnad är kostnaden för att köpa in konstruktionsritningar och få hjälp med bygglovet marginell. Vid en mindre tillbyggnad till bostaden kan det räcka med ett par tusenlappar men allt beror på storlek på tillbyggnaden samt dess komplexitet.

En del bolag har till och med bygglovsgaranti. De ser till att bygglovet verkligen blir beviljat och har hand om all kontakt med kommunen till att detta är klart. Skulle bygglovet inte bli beviljat betalas inte heller någon avgift till företaget för den tjänst de utfört.

Självklart beror det även på hur mycket hjälp som önskas. Är det enbart ritningar för bygglov som önskas eller ska även andra tjänster utföras av företaget?