Synas

För att nå fram med sitt budskap i mängden utställare vid större event, finns det strategier som kommit att höra till vardagligheterna. Trots detta har vart och ett tydlig effekt. För den som någon gång agerat utställare är rollups inte någonting nytt eller unikt. Dock är det näst intill ett krav för att man skall kunna nå besökare! Det finns många sätt att bygga upp mässväggar, samtalsbord och utforma trycksaker. Allt i ett tydligt syfte, nämligen att nå ut med sin tjänst eller produkt. Har man rollups som del av sin strategi kan man räkna med att alla som passerar ser vad man har att erbjuda. Naturligtvis förutsätter detta att man har en känsla för hur man kommunicerar med korta slogans och färgval.

Rollups finns i några olika storlekar och inte bara i den vanligaste. Detta innebär också att man som utställare kan sticka ut ur mängden genom att välja ett format som inte alla andra satsat på! Bredare och högre rollups får rimligtvis större exponering än de mindre som flertalet använder sig av nu för tiden. Att jobba med belysning och färger kan också vara ett sätt att mer effektivt fånga intresse.

Byt vepor

En rollup har en kassett där vepan rullas ihop när man inte använder den. Vidare utgör denna kassett en fot som håller vepan uppe. Förutom dessa två delar finns också en pinne som håller duken sträckt. Vad som inte alltid nämns är att man kan byta ut vepan i en kassett mot en annan. På så vis kan man enkelt anpassa sitt budskap till den situation man befinner sig i. Kanske har man i vissa fall behov av att rikta sig till investorer och i andra fall till konsument. Oavsett vilka olika inriktningar man kan tänkas ha, vinner man ofta på att ha en riktad kampanj för att nå fram till de man önskar träffa.

Att välja kvalitet är någonting som inte går att överdriva. En undermålig duk ser inte bra ut och håller inte i längden. Då man söker etablera kontakt med potentiella samarbetsföretag och kunder, är det viktigt att man inte äventyrar det hela genom att visa undermålig kvalitet. Hur kanterna på vepan är fållade är någonting som kan avslöja dess kvalitet. Vidare är det en fråga om hur tät väven är. En allt för tunn väv kan innebära att den släpper igenom ljus alldeles för omfattande. Bra rollups har bevisligen effekt och är någonting allt fler väljer för sin organisation.