Fonder

Det är svårt att föreställa sig en värld där oljan inte är en viktig del av den globala ekonomin. Flera industrier är beroende av den och vissa länder är villiga att starta krig över det svarta guldet. Olja har även stor roll i PPM fonder och förvaltning av kapital. Advisor fondförvaltning har utmärkt sig med sina fonder som haft bra avkastning. Flera andrar förekommer också om man tittar på investeringar i råvaror. I tusentals år har vi människor bränt olja och använt den som smörjmedel, men det var inte förrän då bilindustrin för snart 100 år sedan började ta fart som oljan fick sin centrala roll i ekonomin. Vårt beroende av olja beror delvis på att en hel rad olika kemikalier och material härstammar från den, bland annat plast. Många av dessa produkter skulle dock kunna tillverkas syntetiskt. Det största beroendet är oljan som ett flytande bränsle. Oljan är enklare att transportera än andra mer hållbara och renare energikällor. Därför har den lyckats behålla sin position som en väldigt viktig råvara.

OPEC står för Organization of Petroleum Exporting Countries och är en internationell organisation som består av tretton olika oljenationer. Flera av aktörerna på oljemarknaden är fortfarande tveksamt inställda till att OPEC ska kunna nå en uppgörelse om att minska produktionen. Oljepriset förväntas ligga kvar på ungefär den historiskt låga nivå där den idag ligger om inte OPEC lyckas komma överens om att verkställa det beslut om att minska produktionen, som fattades i september i Alger. Den 30 november ska OPEC på nytt sammanträda, denna gång i Wien. Saudiarabien har signalerat att de är positiva inför mötet men om organisationens länder kommer att kunna strypa oljeproduktionen är ännu oklart.

Advisor hjälper dig till en bättre avkastning

Det är inte särskilt vanligt att gemene man handlar med olja och andra råvaruterminer men desto fler ägnar sig åt fondsparande. Advisor är ett fondbolag som främst riktar sig mot dig som är intresserad av att få en högkvalitativ PPM- och/eller fondförvaltning. Bolaget grundades år 1997 och har sedan dess kunnat ge en avkastning som är över marknadens genomsnitt, vilket sker genom både en flexibel och långsiktig strategi. Och just långsiktigt sparande är Advisors specialitet och främst inom pensionsförvaltningen. Om du upplever att du vill överlämna ditt sparande till en professionell fondförvaltare, till exempel på grund av att det finns cirka 800 olika PPM-fonder att välja mellan, då är Advisor något för dig!

Bolaget kan då erbjuda en komplett tjänst där du kan få hjälp med allt från analyser av vilka fonder som ska ingå i din portfölj till själva fondbytet. En del av kapitalet placeras i deras egna fond, Advisor Världen, och resterande kapital placeras i andra fonder. Genom att placeringen av visst kapital sker i den egna fonden, har Advisor möjligheten att snabbt agera vid förändringar samtidigt som de andra fonderna kan få en mer långsiktig tillväxt. Denna typ av strategi tillsammans med Advisors kompetenta medarbetare kommer kunna hjälpa dig till att få en bra avkastning i ditt pensionssparande.

OPEC-länderna kommer inte överens

Priset på råolja har sedan överenskommelsen sjunkit med närmare 17 procent på grund av tvivel kring huruvida den kommer att förverkligas eller ej. Organisationens tre största medlemmar – Saudiarabien, Irak och Iran är fortfarande inte överens om hur nedskärningarna ska fördelas. Irak påstår sig producera ungefär 200 000 tunnor per dag mer än OPEC:s överenskommelse tillåter. Landets oljeminister ville också under mötet i Alger att Irak skulle undantas från nedskärningarna.

Överenskommelsen som länderna inom OPEC har gjort är att produktionen ska ligga på mellan 32,5 och 33 miljoner tunnor om dagen. Under oktober månad pumpade dock medlemsländerna tillsammans ut över 34 miljoner tunnor per dag. Iran, Libien och Nigeria förhandlade sig i Alger till undantag från nedskärningarna. Detta för att kunna återhämta den produktion de tidigare förlorat på grund av sanktioner och säkerhetsproblem. Med dessa tre länder undantagna från nedskärningarna och Iraks ovilja att skära ner på sin oljeproduktion, återstår allt färre medlemsländer att dela på de nedskärningar som kan uppgå till så mycket som 1,5 miljoner tunnor per dag.

Bedömare tror inte att varken Saudiarabien eller andra länder är villiga att dela denna nedskärning på ett fåtal länder. För att OPEC ska nå den överenskomna nedskärningen kommer det förmodligen att krävas medlemsländerna kommer överens om att fördela nedskärningarna på ett jämnare sätt mellan sig.

Priset på olja förväntas stiga igen

Överskottet på olja har nu hållit nere oljepriserna under ett års tid och det finns idag inga tecken på att produktionen kommer att öka nästa år, enligt det brittiska fondförvaltningsbolaget Andurand Capital Management. Saudiarabien, som är den största producenten av olja inom OPEC, vill få till stånd en överenskommelse vid mötet i Wien i slutet av månaden för att frysa produktionen och öka priset på olja med närmare 10 procent mot slutet av året. Bedömare tror att oljepriset sakta kommer att öka även utan en överenskommelse, med ungefär 10 procent inom en snart framtid och närmare 30 procent mot slutet av nästa år.

Oljeproduktionen närmar sig sin kulm

Tillgång och efterfrågan på oljemarknaden är generellt sett i balans. Efterfrågan på olja ökar i såväl Kina som Europa och Nordamerika, men på grund av de enorma mängder olja som finns lagrad kommer det ta lång tid att få ner tillgången. En minskad tillgång skulle både leda till ett högre oljepris och att OPEC-länderna inte längre behöver enas om nedskärningar i oljeproduktionen. Den globala oljeproduktionen tros kulminera någon gång under slutet av 2030-talet eller början av 2040-talet.

Stora oljefyndigheter i Texas

Samtidigt som OPEC-länderna har svårt att verkställa de beslut kring nedskärningar av oljeproduktionen som organisationen har fattat, har man i öknen i västra Texas funnit oljefyndigheter motsvarande 900 miljarder dollar. USA är inte medlem i OPEC och har inga planer på att strypa tillgången på olja. I en liten del av det gigantiska oljefältet Permian Basin fann man nyligen motsvarande 20 miljarder tunnor av det svarta guldet.

Det rör sig om den enskilt största fyndigheten med okonventionell olja någonsin i USA och värdet på den uppskattas alltså till närmare 900 miljarder dollar. Fältet tros i sin helhet kunna innehålla så mycket som 75 miljarder tunnor skifferolja, vilket i sådana fall skulle göra det till det näst största i världen efter Ghawarfältet i Saudiarabien. Fyndet visar att det kan finnas ytterligare flera miljarder tunnor olja att finna även på oljefält där olja motsvarande miljardtals tunnor redan har pumpats upp ur marken.

Företagsprogram

Microsoft Excel är ett program som har alla de grundläggande funktioner som alla kalkylblad har. Med ett rutnät av caller anordnade i numrerade rader och kolumner namngivna efter bokstäver, organiserar programmet data. Excel har ett batteri av inbyggda funktioner som tillgodoser användarens behov för till exempel statistiska eller finansiella ändamål. Programmet kan dessutom visa data som exempelvis linjediagram, histogram och cirkeldiagram, samt på ett begränsat sätt också visa datan tredimensionellt. Programmet tillåter att data sektioneras med hjälp av bland annat pivottabeller, för att visualisera datan utifrån olika perspektiv.

Vissa av programmets funktioner är av mer grundläggande art, men för den som besitter de rätta kunskaperna kan Excel också användas som ett betydligt mer kraftfullt verktyg än vad många kanske tror. Genom att gå en excelutbildning kan du lära dig att dra nytta av programmets fulla potential och imponera på dina medarbetare, kunder och andra intressenter kring företaget. Ju mer du lär dig, ju mer kommer du att förvånas över hur komplett Excel faktiskt är som program. Om du trodde att programmet endast var till för att skapa enklare budgetar, tabeller och diagram trodde du nämligen väldigt fel!

Automatiserade processer och skräddarsydda användargränssnitt

Excel har dessutom stöd för programmering med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA), vilket gör att användaren kan använda en mängd olika numeriska metoder för att lösa differentialekvationer och andra avancerade matematiska uppgifter. Resultaten av dessa rapporteras sedan tillbaka till kalkylbladet. Programmet har också en mängd olika interaktiva funktioner, vilka gör möjliggör användargränssnitt där kalkylbladet helt döljs från användaren och istället presenteras som en så kallad applikation eller som ett beslutsstödssystem. Detta skräddarsydda gränssnitt kan till exempel vara ett analysverktyg för aktier, eller ett verktyg som ställer frågor till användaren och tillhandahåller svar och rapporter.

Excel har också stöd för automatisk hämtning av externa databaser och mätinstrument med hjälp av schemalagda uppdateringar. Programmet kan då analysera resultaten och sedan skapa en rapport i Word-format eller ett bildspel i PowerPoint, och regelbundet skicka dessa presentationer via e-post till en mottagarlista. Excel är dock inte utformat för att användas som en självständig databas. Om du är intresserad av att skapa skräddarsydda användargränssnitt och automatisera processer i programmet, kan du med fördel genomgå en excel utbildning. Via utbildningen kan du utöka din kunskapsmässiga verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna skapa smått fantastiska och tidsbesparande verktyg i Excel. Med dessa kommer ditt företag att kunna göra stora ekonomiska besparingar!

webbentreprenörer

Daniel Mühlbach lider av dyslexi, men han har vänt det till en styrka som med facit i handen har tagit honom långt upp på den svenska entreprenörsscenen. Han trotsade sin diagnos och läste industriekonomi vid Luleå Universitet vilket lärde honom att den som aldrig ger upp är den som vinner i slutändan. Idag har han mycket stor nytta av att själv behöva enkelhet då han med enkelheten som kärna i sina verksamheter har skapat ett koncept som gör det lätt för kunderna att handla det de vill ha.

Enkel struktur

Som chef är Daniel Mühlbach mycket strukturerad, och hans behov av enkelhet gör att hans presentationer blir enkla att ta in och därav har en generellt sett större möjlighet till genomslag. Kunder, investerare och samarbetspartners tycker om när en idé framförs på ett enkelt och lättbegripligt sätt, och när ett stort mål präglas av enkelhet kommer fler att få upp ögonen för ett projekt. Daniel Mühlbach har med sitt otvetydiga koncept lyckats charma hela Sverige med sina idéer, och det räknar vi med att han kommer göra många år framöver.

Någonting som dessutom är mycket fascinerande med en av Sveriges främsta entreprenörer är att han med jämna mellan sätter sig i kundtjänsten för att prata med kunderna. På det sättet får han en djupare inblick i Footways verksamhet samtidigt som hans egen utveckling får en skjuts. Kunderna är hans chefer och de som betalar hans lön, så det är alltid en fördel att ha en stor förståelse för hur kunderna tänker och vad det är de eftersöker.

Footway erbjuder ett utbud som omfattar nära på 20.000 unika modeller, och det tillsammans med de snabba leveranstiderna och kostnadsfria returer gör att de är svårslagna på marknaden.

Daniel Mühlbach hymlar inte med att han har haft nytta av att kunna vända sin dyslexi till en styrka, och det är någonting som tveklöst kan fungera som en inspiration för många andra som tror att dyslexi är ett oöverstigligt hinder. En av Sveriges främsta entreprenörer gjorde det till sin fördel och blev en pionjär inom svensk E-handel.