Företagsprogram

Grundläggande och avancerade funktioner i Excel

Microsoft Excel är ett program som har alla de grundläggande funktioner som alla kalkylblad har. Med ett rutnät av caller anordnade i numrerade rader och kolumner namngivna efter bokstäver, organiserar programmet data. Excel har ett batteri av inbyggda funktioner som tillgodoser användarens behov för till exempel statistiska eller finansiella ändamål. Programmet kan dessutom visa data som exempelvis linjediagram, histogram och cirkeldiagram, samt på ett begränsat sätt också visa datan tredimensionellt. Programmet tillåter att data sektioneras med hjälp av bland annat pivottabeller, för att visualisera datan utifrån olika perspektiv.

Vissa av programmets funktioner är av mer grundläggande art, men för den som besitter de rätta kunskaperna kan Excel också användas som ett betydligt mer kraftfullt verktyg än vad många kanske tror. Genom att gå en excelutbildning kan du lära dig att dra nytta av programmets fulla potential och imponera på dina medarbetare, kunder och andra intressenter kring företaget. Ju mer du lär dig, ju mer kommer du att förvånas över hur komplett Excel faktiskt är som program. Om du trodde att programmet endast var till för att skapa enklare budgetar, tabeller och diagram trodde du nämligen väldigt fel!

Automatiserade processer och skräddarsydda användargränssnitt

Excel har dessutom stöd för programmering med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA), vilket gör att användaren kan använda en mängd olika numeriska metoder för att lösa differentialekvationer och andra avancerade matematiska uppgifter. Resultaten av dessa rapporteras sedan tillbaka till kalkylbladet. Programmet har också en mängd olika interaktiva funktioner, vilka gör möjliggör användargränssnitt där kalkylbladet helt döljs från användaren och istället presenteras som en så kallad applikation eller som ett beslutsstödssystem. Detta skräddarsydda gränssnitt kan till exempel vara ett analysverktyg för aktier, eller ett verktyg som ställer frågor till användaren och tillhandahåller svar och rapporter.

Excel har också stöd för automatisk hämtning av externa databaser och mätinstrument med hjälp av schemalagda uppdateringar. Programmet kan då analysera resultaten och sedan skapa en rapport i Word-format eller ett bildspel i PowerPoint, och regelbundet skicka dessa presentationer via e-post till en mottagarlista. Excel är dock inte utformat för att användas som en självständig databas. Om du är intresserad av att skapa skräddarsydda användargränssnitt och automatisera processer i programmet, kan du med fördel genomgå en excel utbildning. Via utbildningen kan du utöka din kunskapsmässiga verktygslåda med de rätta verktygen för att kunna skapa smått fantastiska och tidsbesparande verktyg i Excel. Med dessa kommer ditt företag att kunna göra stora ekonomiska besparingar!