eIDV

Elektronisk Identifiering – framtidens legitimation

Allteftersom samhället blir allt mer digitaliserat ställs högre krav på de system som möjliggör det. Teknologin avancerar därför hela tiden för att kunna tillgodose de behov som finns idag. Något som växt sedan dess uppkomst på 2000-talet är digital eller elektronisk identifiering av personer. Detta är en funktion som ger många nya möjligheter för både privatpersoner och företag. Medan privatpersoner kan genomföra köp och verifiera sin identitet på ett snabbt sätt, kan företag erbjuda allt fler elektroniska tjänster. I dagsläget finns flertalet företag i de flesta samhällen. Tack vare avancerad teknologi är denna typ av identifiering numera en säker process.

Elektroniska identifiering-produkter 

Som nämnt går utvecklingen framåt och elektronisk identifiering kan tas i form på flera olika sätt. Eftersom denna teknik funnits på marknaden länge har ackumulerad kunskap resulterat i allt enklare identifiering av personer över internet. Detta är något som är till stor nytta, både för privatpersoner och företag. Till exempel så erbjuder det svenska företaget Zignsec följande tjänster:

  • e-IDV, vilket innefattar olika typer av elektroniska id-handlingar såsom körkort och pass
  • e-IDV registerkoll, som företag kan använda för att kolla upp personer och säkerställa att dem är den person som de säger att de är 
  • Online ID skanning, där privatpersoner kan skanna sina identitetshandlingar 

Med andra ord finns det många användningsområden för verifiering av personer som sker över nätet. 

Global tillgänglighet 

Numera finns möjligheten att använda ett elektroniskt ID på många olika ställen i världen. Företag som erbjuder tjänsten är sällan begränsade till ett land, utan tjänsten kan användas runt om i världen. Ofta kan kunderna få tjänsten på flera olika språk vilket är ännu en fördel med internetbaserade tjänster. Denna möjlighet utnyttjas ofta av både myndigheter och företag. För att ta Zignsec som exempel igen, så har de kunder som de stora bankerna Swedbank och  Handelsbanken. Andra kunder innefattar karttjänsten Eniro, postleverantören Bring och statens personadressregister. Tjänsten finns i 200 länder och går att få i 90 olika språk. Då utvecklingen ser likadan ut i många andra länder, är det inte osannolikt att ett globalt nätverk med elektronisk identifiering snart är en verklighet. 

Läs mer på https://zignsec.com.