Körskola

I Skåne och Malmö finns många lager- och logistikföretag – det är en viktig knutpunkt till Europa, tack vare den ständigt ökande onlinehandeln. Det finns nästan alltid behov av nya truckförare och genom att ta ett truckkort finns goda chanser till jobb. Läs mer om hur utbildningen genomförs, samt vilka kommande möjligheter som kan vänta efteråt.

Utbildning för truckkort i Malmö – exempel

För den som funderar på att ta truckkort i Malmö finns alltså goda chanser till jobb som just truckförare. En utbildning är dessutom ganska enkel att klara av och det krävs varken förkunskaper eller särskilt mycket tid. Det kostar förvisso en slant men det kan det vara värt med tanke på att det öppnas upp för nya jobbmöjligheter. En av utbildarna i Malmö erbjuder löpande kursstarter. Själva utbildningen består av en teoretisk del samt en praktisk del men det är bara den sistnämnda som behöver genomföras på plats. Hela teoridelen kan göras hemifrån över nätet och det finns ingen tidsbegränsning för detta. Även när det kommer till den praktiska delen finns inga krav på att den ska godkännas på första försöket. Utbildaren erbjuder en slags körgaranti, vilket innebär att deltagarna får öva i princip hus mycket som helst.

Skulle någon av delarna bli underkända är det bara att göra om och det kostar inget extra. Nedan följer mer information, hämtad från just den här utbildaren:

  • Fast pris och prisgaranti
  • Utbildningen ges på både svenska och engelska
  • Ger behörighet till dom 9 vanligaste trucktyperna

Detta är som sagt ett exempel från en utbildare och informationen kan så ledes skilja sig från andra aktörer som erbjuder utbildning för truckkort.

Goda chanser till jobb som truckförare i Skåne

En av fördelarna med att ha ett truckkort är att det ger goda chanser till jobb inom lager och logistik – vilket är en ständigt växande bransch tack vare den ökade onlinehandeln. Det finns ofta många lediga tjänster för truckförare ute på annons och i just Skåne och Malmö brukar det finnas gott om jobbmöjligheter.

Skåne och dess städer är nämligen en viktig knutpunkt till Europa och här håller många lager- och logistikföretag plats. Behovet av truckförare är alltså relativt stort – och snittlönen för en sådan ligger runt ca 31 000 kronor i månaden.

Körskola

Intensivkurs - bra väg till körkort?

Vägen till körkort brukar kunna vara lång, för många tar det flera år att öva upp de färdigheter som krävs för att bli godkänd på både teori- och körproven. Samtidigt erbjuder allt fler bilskolor intensivkurser, som syftar till att odla dessa färdigheter på bara några dagar. Frågan är om detta verkligen fungerar?

Målgrupp och ekonomi

De flesta körlärare brukar tipsa om att ta åtminstone ett par lektioner för att sätta grunderna till körningen på rätt sätt. Manövreringen och avsökningen kan vara sådana områden där tidiga misstag sätter sig och blir till dåliga körvanor, efter att man har försökt lära sig detta med en privat handledare.

När man har satt grunderna ordentligt, finns större sannolikhet att lyckas med resten på egen hand, under förutsättning av många körtimmar och mycket övning.

På en intensivkurs är förhållandena de motsatta. Intensivkurser riktar sig till dem som inte har tid eller möjlighet att avsätta en längre period åt privat övningskörning. Istället är man beredd att ägna en kortare period på kanske en eller ett par veckor åt intensiva och koncentrerade körkortsstudier. På intensivkurser är all körning lärarledd och kurserna brukar också innefatta lärarledd teoriundervisning. Fler timmar med lärare brukar betyda dyrare utbildning, och en intensivkurs är därför inte det billigare alternativ vid val av studieväg. Dessutom kan kostnader för material, boende och mat tillkomma då många intensivkurser är förlagda på internat.

Intensivkursernas riskutbildningar

De flesta intensivkurser innefattar också Riskettan och Risktvåan, de två obligatoriska kurserna som alla behöver gå innan man får skriva prov. Riskettan är en teoretisk kurs vars syfte är att upplysa om biltrafikens faror och risker, samt det ansvar som följer av att sätta sig bakom ratten. Kursen vill hindra kommande bilförare från att kombinera alkohol med bilkörning.

Den vill också göra föraren uppmärksammad på sin egen sömnighet vid ratten. Risktvåan, eller del två i riskutbildningen, brukar kallas för ”Halkkörningen” eller ”Halkbanan”. Huvuddelen av kursen är praktisk, och består av halkkörning där tanken är att eleven ska få känna på hur det är att få sladd på bilen och kunna manövrera undan olyckor. Vissa bilskolor med intensivkurser har en egen halkbana, vilket är en enorm tidsmässig fördel. Halkbanor brukar ligga långt utanför städerna, och kursen brukar kunna ta en hel- eller halvdag.

Inga garantier till körkort

En intensivkurs kan aldrig garantera godkända kör- och kunskapsprov, eftersom studie- och upplärningsförmågan är olika för olika personer. Men kurserna ska vara tillräckligt breda och långa för att kunna täcka alla områden som krävs för godkända prov. I slutändan är den egna motivationen och studiekoncentrationen allra viktigast. Lärare kan inte direkt överföra sin kunskap till en elev. Även intensivkurserna förutsätter någon form av förkunskap och egen studietid. En tydlig nackdel med intensivkurserna är att eleven i förväg betalar för väldigt många lektioner, innan denne vet hur många lektioner just han eller hon behöver. En bra bilskola kan hjälpa dig att uppskatta vad de tro att du behöver och kan även erbjuda provlektioner till bra pris.