Relationer

Knakar det i fogarna? Parrådgivning i Täby är något som visat sig vara effektivt för många par. Det är en plats där man, under professionell guidning, kan prata ut om förhållandets problem, samt lära sig tekniker att hantera dem. För många är det ett okänt och outforskat område – kanske kan dessa vanliga frågor och svar ge dig en kort introduktion till ämnet. Här finns parrådgivning i Täby och övriga områden.

Vilka är fördelarna med parrådgivning i Täby?

Målet med parrådgivning är många gånger att förbättra relationen, men det är inte alltid det rådet som ges av terapeuten. Fördelarna är snarare att lära sig hur man hanterar problemen, men också att förbättra sin förmåga att leva med en annan människa överlag.

Några av fördelarna är bland annat:

  • Förbättrade kommunikativa förmågor.
  • Större känsla av självacceptans samt självkänsla.
  • Ökad förmåga att bryta destruktiva beteenden.
  • Ökad förmåga att uttrycka sina känslor, däribland ilska och sorg.
  • Lindrade symptom av ångest, depression och andra mentala besvär.
  • Ökat självförtroende och förmåga att ta beslut.

Det kommer dock att variera, beroende på vad era mål är och hur er situation ser ut just nu. Givetvis kommer tillfällena att anpassas just efter er. Det som är en fördel för ett annat par, kanske inte är det för er, och vice versa.

Vad kostar parrådgivning?

Kostnaden för parrådgivning varierar. Det är normalt billigare om du kommer till kommunen, som erbjuder ett visst antal samtalstillfällen till ett reducerat pris. Till exempel kostar det 350 kronor per besök om du gör det hos Täby kommun, men hos en privat aktör i Täby kostar det betydligt mer än så.

Ofta har de privata aktörerna avtal med kommunerna (så är troligtvis fallet i Täby), och om ni önskar fler tillfällen av vad kommunen kan erbjuda, behöver ni betala mer. Att ta kontakt med kommunen kan vara en bra plats att börja på, för den som har budgeten i åtanke. I annat fall kan det vara bättre att direkt titta på omdömen och recensioner för att hitta den rådgivare man tycker verkar vara bäst.

Är parrådgivning alltid rätt sak?

Det finns tillfällen då få skulle rekommendera parrådgivning som en lämplig åtgärd på problemet. En förutsättning är till exempel att båda parter är aktiva och att de faktiskt försöker. En annan förutsättning är ärlighet – utan det, finns en risk att rådgivningen inte är särskilt effektiv.

Relationer

EFT, eller emotionellt fokuserad terapi, är en terapiform som kan användas för såväl par som individer. Det är en terapiform som hjälper människor att bli medvetna om deras känslor, hur de bör uttryckas och hur de kan tolereras. Det kan också hjälpa ett par att reflektera över känslor som legat begravda under en längre tid. Att sådana känslor kan komma upp till ytan och diskuteras, kan vara en viktig nyckel till att ett par ska känna att de fungerar tillsammans igen. Under parterapi kan man känna sig säker. Det är terapeutens uppgift att guida paret till att upptäcka dessa känslor, och att föra dem till ljuset. Sorg, ilska, rädsla och andra känslor får komma till ytan och noteras samt erkännas.

Fördelar med EFT

Fördelarna med den här typen av parterapi är flera. Främst är det just det, att man kan ta upp begravda känslor i en säker miljö. När dessa försöker tas fram på egen hand, eller tillsammans med en partner, finns en risk att de inte hanteras på rätt sätt. Att uppleva dessa gamla känslor igen kan vara jobbigt, och rent av traumatiskt – och då är det bra att ha en erfaren terapeut nära.

Om det finns många sådana händelser eller känslor hos båda, eller någon av er, kan det göra enorm skillnad att få dem ”luftade”. Det kan göra att man blir mer balanserad i sinnet, och att man får en sundare inställning till relationen och livet i allmänhet.

Nackdelar med EFT

Som nämnt ovan kan det vara svårt att återuppleva gamla, jobbiga känslor och händelser. Det kan vara lite som att öppna Pandoras Ask, ungefär. Det kan vara både smärtsamt och utmattande att göra detta. Det kan mycket väl vara så att patienten känner sig sämre under ett tag, innan fördelarna med detta börjar visa sig.

Det kan dessutom vara svårt att gräva upp dessa känslor tillsammans med någon man inte känner. Visserligen kan det vara tryggare att göra det just som parterapi, men likväl är terapeuten troligtvis någon man inte har något starkt band till, direkt. Således är det viktigt att man gör sin EFT-parterapi hos någon man känner sig trygg med. Ta inte bara första bästa – utan leta runt tills ni hittar någon som det verkligen känns bra med.

Lagar, Relationer

Hur löser man en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist börjar alltid med att en av föräldrarna stämmer den andra föräldern för att få ensam vårdnad om gemensamma barn. Det kan finnas många anledningar till varför man vill ha ensam vårdnad, kanske har den andra föräldern betett sig illa eller så vill man flytta långt bort och av rent logistiska skäl så kan det inte fungera att ha delad vårdnad. En vårdnadstvist kan bli långdragen och jobbig men det kan vara värt att kämpa för att få behålla vårdnaden om sina barn.

Att veta sin lagliga rätt

I en vårdnadstvist så är det otroligt viktigt att veta om sin rätt som förälder. Det betyder att, förutsatt att man inte har varit psykiskt eller fysiskt våldsam, har rätt till sina barn. Det är en bra idé att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på vårdnadstvister och familjerätt och som kan ge all nödvändig information om hur man ska gå till väga. Det är även viktigt att komma ihåg att vårdnad om ett barn inte är samma sak som umgängesrätt. Även detta bestäms i samband med familjerätten som oftast anser att varje förälder har rätt att träffa sitt barn även om de inte länge har vårdnaden om dem. Det kan vara svårt att tänka sig en förälder som inte vill träffa sitt barn och så länge denna inte har gjort något fel så kan det vara bra för hela familjen att barnet får spendera tid med båda föräldrarna. Det är även viktigt för båda föräldrarna att hålla god ton med varandra och inte baktala den andra inför barnen.

Vårdnadstvister handlar ibland om kontroll

Anledningen till att vårdnadstvister är så känsliga kan argumenteras för vara för att det handlar om kontroll om barnet. Det är de som har vårdnaden om barnet som bestämmer vart barnet ska bo, om de får flytta, åka utomlands eller vart de ska gå i skolan. Genom att ta bort vårdnaden så säkerställer man att den föräldern inte längre har något att säg till om när det kommer till barnet i fråga. Många anser att barn behöver båda sina föräldrar och att det är allra bäst ifall föräldrarna samarbetar, men i vissa situationer så kan det vara mycket bättre ifall den ena föräldern övertar vårdnaden helt och hållet.

Den här sidan kan hjälpa dig ytterligare att förstå de lagar och regler som gäller vid vårdnadstvister.