Relationer

Frågor och svar om parrådgivning

Knakar det i fogarna? Parrådgivning i Täby är något som visat sig vara effektivt för många par. Det är en plats där man, under professionell guidning, kan prata ut om förhållandets problem, samt lära sig tekniker att hantera dem. För många är det ett okänt och outforskat område – kanske kan dessa vanliga frågor och svar ge dig en kort introduktion till ämnet. Här finns parrådgivning i Täby och övriga områden.

Vilka är fördelarna med parrådgivning i Täby?

Målet med parrådgivning är många gånger att förbättra relationen, men det är inte alltid det rådet som ges av terapeuten. Fördelarna är snarare att lära sig hur man hanterar problemen, men också att förbättra sin förmåga att leva med en annan människa överlag.

Några av fördelarna är bland annat:

  • Förbättrade kommunikativa förmågor.
  • Större känsla av självacceptans samt självkänsla.
  • Ökad förmåga att bryta destruktiva beteenden.
  • Ökad förmåga att uttrycka sina känslor, däribland ilska och sorg.
  • Lindrade symptom av ångest, depression och andra mentala besvär.
  • Ökat självförtroende och förmåga att ta beslut.

Det kommer dock att variera, beroende på vad era mål är och hur er situation ser ut just nu. Givetvis kommer tillfällena att anpassas just efter er. Det som är en fördel för ett annat par, kanske inte är det för er, och vice versa.

Vad kostar parrådgivning?

Kostnaden för parrådgivning varierar. Det är normalt billigare om du kommer till kommunen, som erbjuder ett visst antal samtalstillfällen till ett reducerat pris. Till exempel kostar det 350 kronor per besök om du gör det hos Täby kommun, men hos en privat aktör i Täby kostar det betydligt mer än så.

Ofta har de privata aktörerna avtal med kommunerna (så är troligtvis fallet i Täby), och om ni önskar fler tillfällen av vad kommunen kan erbjuda, behöver ni betala mer. Att ta kontakt med kommunen kan vara en bra plats att börja på, för den som har budgeten i åtanke. I annat fall kan det vara bättre att direkt titta på omdömen och recensioner för att hitta den rådgivare man tycker verkar vara bäst.

Är parrådgivning alltid rätt sak?

Det finns tillfällen då få skulle rekommendera parrådgivning som en lämplig åtgärd på problemet. En förutsättning är till exempel att båda parter är aktiva och att de faktiskt försöker. En annan förutsättning är ärlighet – utan det, finns en risk att rådgivningen inte är särskilt effektiv.