Sökoptimering

Så hjälper Yoast dig i WordPress

Yoast är ett av de mest populära tilläggen i WordPress för sökoptimering. Populära funktioner hos pluggen är bland annat deras content-analys, där du enkelt kan säkerställa att du har en bra nyckelordsfrekvens och att din text är lättläst och tydligt uppbyggd. Andra funktioner är bland annat enkel redirect och XML-sajtkartor.

Yoast är dock inte det enda tillägget på marknaden som erbjuder dessa saker. Var för sig går det att hitta bra pluggar som erbjuder saker som redirects, XML-sajtkartor och contentanalys. Dock är Yoast den ledande pluggen för sökoptimering idag, och att många använder det för att ranka bättre hos sökmotorerna är ingen hemlighet.

Analys av content

När du skriver text till en ny undersida eller en bloggpost, hjälper Yoast dig att se till att texten är optimerad. Du kan skriva vilket nyckelord du vill optimera efter, varpå Yoast guidar dig genom processen.

När du har skrivit in nyckelordet dyker flera riktlinjer upp som du bör följa för att sökoptimera texten. Dessa har en röd eller orange prick bredvid sig, som sedan blir gröna när Yoast anser att du följer dessa riktlinjer.

Exempel på riktlinjer du bör följa enligt Yoast:

  • Nyckelordet bör finnas med tidigt i textens inledning.
  • Nyckelordsfrekvensen bör inte överstiga två och en halv procent.
  • Metabeskrivningen bör innehålla nyckelordet.
  • Nyckelordet bör finnas med i åtminstone en underrubrik. De påpekar att det inte är en stor faktor för att ranka, men att det är fördelaktigt.
  • Det bör finnas bilder på sidan vars alt-text innehåller nyckelordet.
  • Det bör finnas minst 300 ord på sidan.
  • Nyckelordet bör inte sökoptimeras för på flera undersidor eller inlägg.

Du får även en förhandsvisning av hur sökresultatet kommer att se ut i Google. Har du premiumversionen av Yoast får du även se en preview av hur sidan eller inlägget kommer se ut i Facebook och Twitter.

XML-sajtkartor

Som nämnt i inledningen, kan du hantera XML-sajtkartor enkelt med Yoast. Det en XML-sajtkarta gör är, kort sagt, att göra det enklare för Google och andra sökmotorer att hitta till alla sidor på din domän. Det här inkluderar då undersidor som kanske inte hittas lätt av sökmotorernas vanliga crawling.

Överlag är Yoast SEO ett bra alternativ för den som vill förbättra sin sökoptimering. Andra liknande pluggar finns, men Yoast är ledande av en anledning. Samtidigt kan en lättare plugg räcka, om man inte planerar att faktiskt använda alla de funktioner som kommer med Yoast.

Se gärna vår andra artikel i ämnet.