Nyheter

Assistansanordnare i Helsingborg – Välja, Byta och Olika alternativ

Lär dig mer om personlig assistans och vilka assistansanordnare i Helsingborg som finns att välja på.

Få assistans

Hur får jag personlig assistans?
Det är en handläggare från kommunens enhet för personlig assistans som avgör om du är berättigad personlig assistans och i vilken omfattning. Handläggaren kommer hem till dig och ställer frågor kring din vardag för att skapar sig en bild av ditt liv och vad du har svårt med.

Det brukar rekommenderas att ha med sig en anhörig på dessa möten då dessa ofta kan lyfta fram frågor som man själv kanske inte tänker på.

Byta assistansbolag i Helsingborg

Hur sker enklast byte från en anordnare till en annan?
Beroende på om du vet till vilken anordnare du vill flytta till, eller inte, finns olika vägar att välja på. Om du vet till vilket bolag du vill flytta till tar du kontakt med denna anordnare. De kommer sedan att hjälpa till med allt kring flytten till dem.
Vet du däremot inte till vilken anordnare du vill flytta till, bara att du vill flytta, kan en assistansförmedlare anlitas. Läs mer om assistansförmedlare längre ner i denna text.

Olika assistansanordnare i Helsingborg

Vilka olika assistansanordnare i Helsingborg finns att välja på?

 • Kommun
  Kommunen kan väljas som anordnare i alla kommuner i Sverige. De kan väljas aktivt men det blir även kommunen som blir utförare om något aktivt val på annat alternativ inte sker.
 • Privat
  Det vanligaste är personlig assistens ges av ett privat vårdföretag. Det kan vara ett litet företag som enbart har ett par få kunder likväl som ett nationellt företag med kontor över hela Sverige.
 • Kooperativ
  Ett par procent väljer kooperativ som sin assistansanordnare i Helsingborg. Ett kooperativ delar därmed delvis på kostnaden för den ekonomiska administrationen och kan även genomföra aktiviteter tillsammans.
 • Egen anställning
  Det minst vanliga alternativet är att personliga assistenter anställs av den person som får hjälpen. I detta fall behöver den personen ha hela arbetsgivaransvaret, betala löner och skatter samt sköta all annan administration.
 • Assistansförmedlare
  En assistansförmedlare ger inte någon vård utan hjälper istället till med att jämföra privata assistansbolag åt personer som önskar få hjälp att hitta rätt. I och med att de är väl insatta i hur de olika bolagen arbetar kan de ta fram passande bolag utifrån individens unika behov. Tjänsten är gratis och erbjuds av ett par företag i Helsingborg.