Nyheter

Utbilda ditt ledarskap – på egen hand och genom utbildning

Vill du utbilda ditt ledarskap? Det finns en hel del man kan göra på egen hand. Det finns också kurser som anordnas över hela landet som syftar till att förbättra deltagarnas ledarskapsförmågor. För att utveckla sitt ledarskap så gott det bara går är det klokt att göra båda.

Tips för att utbilda ditt ledarskap på egen hand

Med kunskaper om vad som gör en bra ledare till en bra ledare, kan man dagligen träna på att utveckla dessa förmågor. Bland annat är följandebra att tänka på för att bli en bättre ledare:

 • Var inspirerad
  Motivation kommer inifrån. Ta reda på vad som inspirerar dig och visualisera dina mål. Utan att ha motivation själv, blir det svårt att motivera ett team, som ju är en av kärnuppgifterna för en ledare.
 • Driv bort det negativa
  Negativa beteenden och krafter bör motas bort så effektivt som möjligt. Idéer som sänker lagandan och moralen bör avfärdas. Välkomna positiv arbetskraft som gör det trevligare att vara på jobbet.
 • Uppmärksamma det lilla
  Små vinster kan bli en effektiv källa till motivation. Fira även det lilla.
 • Belöna
  Det finns många olika sätt man kan belöna väl utfört arbete på. Det här ses som en morot att fortsätta arbeta – och att arbeta hårdare. Det kan också öka lojaliteten till företaget och till dig som ledare.
 • Förbise inte problemen
  Som ledare behöver man ta itu med problem. Det kan handla om prestationen i arbetet eller konflikter, till exempel. Genom att jobba tillsammans möter man problemen mer effektivt, samtidigt som fler kan lära sig av det. Att hitta lösningar och alternativa vägar är enklare när man är flera – därför problemen inte gömmas.
 • Peka inte finger
  Peka inte finger på enskilda personer när misstag sker. Tvärtom är det bra att berömma och uppmärksamma goda prestationer när som helst det sker. Positiv feedback är en källa till motivation.

Utbilda ditt ledarskap genom en kurs

Det finns en mängd kurser som anordnas över hela landet. Det finns vissa som är lite längre, medan andra bara är några timmar långa. Gemensamt för dem är att du får verktyg att använda dagligen i yrkeslivet. Du lär dig mer om personkemi, dynamik i grupper och hur konflikter och problem bör hanteras.

Lycka till!