Pengar

Upp till 500 000kr.

Flera av de banker och låneinstitut som rör sig på marknaden har färdiga erbjudanden för den som vill låna pengar. I dessa fall är de fråga om lån utan säkerhet. Även om det tidigare varit höga räntor på denna sorts lån, har konkurrensen medfört att lånevillkoren nu ser bättre ut än tidigare. Dock får man vara beredd på att ränteexempel inte skall ses som ett erbjudande. Alla räntor sätts vanligtvis individuellt och beräknas utifrån låntagarens möjlighet att betala tillbaks pengarna i fråga. Det är inte ovanligt att en högre risk också medför en markant högre räntebild. Söker man lån på större summor kan räntan se bättre ut, men det finns endast några banker som lånar ut 500 000 kr. Detta är också det högsta belopp man kan använda sig av vid sökning efter blancolån via Myloan eller någon annan jämförelsesida på nätet.

Förhandla

Det är viktigt att föra en dialog angående de avgifter och räntor som följer med ett lån. Detta är någonting som uppmuntras när det gäller bolån och andra säkerhetsorienterade lånesituationer. Här finns en fastighet om kan täcka upp eventuella skulder ifall låntagaren inte har möjlighet att betala själv. Detta är dock inte någon garanti för lån. Inte heller banken vill tvångssälja en fastighet.

Är det fråga om en relation med banker som lånar ut 500 000 kr, är ofta en medsökande ett bra sätt att få ner kostnaderna. Det är inte ovanligt att banker som lånar ut 500 000 kr också är måna om att få en så bra säkerhet som möjligt. Genom att ha två inkomster som motpart, kan chanserna att få betalt se bättre ut. Därmed kommer också lägre räntor. Naturligtvis är det möjligt också för ensamma att söka dessa lån, men det är inte alltid villkoren är lika bra som när man är två.

Vissa situationer kräver snabba pengar och ger inte utrymme för någonting annat. För vissa kan det visa sig bra att ta ett blancolån istället för att ytterligare ta ut lån på huset. Detta gäller i första hand om man då riskerar att nå över gränsen för amorteringsökning. Via denna sida finns bra fakta om banker som lånar ut 500 000 kr.