Vattenskador

Hitta fuktskador över telefon

Hitta fuktskador över telefon

Det är inte för inte som bostadsägare fruktar skador till följd av läckage. Inte minst om det är någonting som pågått under en längre tid och som tillslut blir synliga. När man upptäcker en vattenläcka handlar det ofta om att det redan är förbi stadiet när man kan göra en mindre åtgärd. Istället kan det vara en hel renovering som krävs med de följder som kommer av detta. Att installera vattenlarm är ett sätt att tidigare kunna upptäcka om någonting inte står rätt till. Att noga kontrollera ledningar och fukt är en annan och betydligt svårare strategi. I dagsläget är det inte ovanligt med ett larmsystem i hemmet och många gånger kan man koppla på även ett vattenlarm. Det är inte alltid hoten kommer utifrån, utan de största skadorna uppkommer ofta helt utan någon inblandning från utomstående.

Riskområden

Det finns vissa vitvaror och delar av bostaden som är extra utsatta vad gäller vattenskador. Dels gäller det källarutrymmen som kan uppfattas fuktiga och skumma även om det inte är någon vattenskada. Det är därför svårt att upptäcka dessa i tid. Vidare handlar det om utrymmen där man hanterar vattenledningar i någon form. Den som har installerat en diskmaskin är förmodligen välbekant med droppskyddsplasten som skall monteras under hela diskmaskinen. Detta är till för att vattnet vid läckage inte skall rinna in bakom skåp och lister utan istället fram över golvet. På så vis kan man snabbt uppfatta vad som sker och hantera frågan. En klassisk risk är också varmvattenberedaren. Denna innehåller stora mängder vatten och står ofta undanskymd. Om varmvattenberedaren börjar läcka kan det snabbt röra sig om större vattenmängder vilka akut behöver torkas upp.

När man installerar ett vattenlarm är det fråga om sensorer man placerar ut vid de värsta riskområden som finns i bostaden. Det gäller bland annat kylskåp, diskbänk, källarutrymmen, diskmaskin och varmvattenberedare. Beroende på bostaden kan det även finnas andra områden man behöver vara noga med. Skulle någon av sensorerna upptäcka fukt, larmas du genast via larmtjänst samt över telefonen. På så vis hinner fukten inte sätta sig i virke eller golv.

Besök denna sida för bra vattenlarm i hemmet.