Företagslarm

Olika alternativ till dig som behöver ett larm till företaget

Företagslarm kan se ut på många olika sätt. Det finns larm som skyddar mot bränder, larm som skyddar mot intrång och larm som kan användas för att övervaka ett område. Du kan även koppla ditt larm till en larmcentral och ett vaktbolag, vilket är en god idé om du vill att det kommer en väktare till platsen för att se vad det är som har utlöst larmet.

Larm som kopplas till en larmcentral

Det finns mängder av alternativ när det kommer till företagslarm. Du kan bland annat hitta:

  • Kontaktlarm
  • Larm med rörelseaktivering
  • Värmelarm
  • Brandlarm
  • Kameraövervakningslarm

Som du märker kan larmen variera sig både när det kommer till funktion och även syfte. Brandlarmet fyller en helt annan funktion jämfört med kontaktlarmet. Faktum är att brandlarm i sig är ett stort område som innefattar mycket mer än att man bara installerar branddetektorer på taket.

Vad innefattar brandlarmet?

Alla företag är skyldiga att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder i princip att man måste ha ett system på plats som ser till att brandskyddet fungerar så bra som möjligt. Företaget behöver utse en person som är brandskyddsansvarig. Denna person ska ta fram processen som ser till att det finns brandlarm på plats, att dessa täcker det behov som finns och att det finns rutiner för hur larmen kontrolleras. Detta är bara ett litet exempel på vad som krävs när det kommer till brandlarmet. Idag finns det företagslarm och brandlarm som du kan koppla till larmcentralen. När ett av dessa brandlarm utlöses kan larmcentralen snabbt skicka iväg brandkår. Just snabbheten är väsentlig när det kommer till bränder. Några sekunder kan göra enorm skillnad.

Vad är en larmcentral?

SOS 112 är den mest kända larmcentralen men det finns även många andra, både stora och små. En larmcentral är i princip ett kontor med personer som tar emot samtal och övervakar olika larm. När du ringer 112 så är det inte en polis eller en ambulans som svarar utan en operatör. Denna person ska lyssna på vad du säger och se till att rätt räddningsinstans skickas iväg. Operatörens arbetsuppgift är stressigt och kräver ett tåligt psyke. Det handlar inte bara om att de måste ta emot samtal från personer som kanske är i en pågående kris. Det kan även bli vittnen för brott eller behöva ta blixtsnabba beslut som leder till en eller annan konsekvens. Det är en god idé att koppla ditt företagslarm till en välansedd larmcentral, speciellt om något händer som kräver just snabba och korrekta beslut. Det är trots allt dessa situationer som operatörerna har utbildats för.