Flytt

Säkerhet och bärremmar vid pianoflytt

Det finns en hel del man kan göra själv när det kommer till flytt. Transport av tyngre möbler är dock sällan någonting man gör för egen maskin. I de fall man skall göra en pianoflytt eller flytta större maskiner, kan man med fördel kalla in proffs! Det är en hel del som kan gå fel vid en pianoflytt ifall man inte har den erfarenhet och rutin som krävs för att göra det säkert. Förutom att man vill minimera risken för skador på den möbel som flyttas, behöver man förvissa sig om att ingen skadas. När man hanterar större vikt kan fel teknik resultera i långvarig smärta.

Rätt teknik vid pianoflytt

Att man skall lyfta med benen istället för med ryggen är ett klassiskt råd som de flesta kanske hört vid ett eller annat tillfälle. Ett annat knep som kommer väl till pass när man skall göra en pianoflytt, är att använda bärremmar. Med bärremmar kan man sprida vikten över hela kroppen och slipper att förlita sig på handgreppet. Vidare är det enklare att få vikten på benen när man inte behöver stå i en onaturlig position.

Här finns en firma som har stor erfarenhet av pianoflytt. Oavsett om det är ett vanligt piano eller en större konsertflygel som skall flyttas, kan de gripa in. Som inköpare av tjänsten behöver man förbereda så att det går att ta sig ut ur fastigheten på ett bra sätt. Det får med andra ord inte vara möbler och lådor i vägen. Dessa utgör en säkerhetsrisk. Resten hanteras av företaget man anlitat. De har allt ifrån personal och bil till bärremmar samt filtar.

Beroende på hur pianot som skall flyttas ser ut, kan man behöva anpassa pianoflytten. Är det ett mindre piano kan man många gånger flytta det ”på rätt köl” genom att fästa bärremmar. En flygel innebär en helt annan utmaning. I och med att man oftast inte kan få ut flygeln genom en vanlig dörr, behöver man skruva bort flygelns ben. Därefter tar man ut flygeln på höjden. Att vinkla ett stort och tungt föremål innebär en svårighet att fästa remmar på ett bra sätt. Kanske kan man minimera avståndet man flyttar pianot genom att välja en altandörr eller någon annan utgång i fastigheten. Är det högt upp i ett hus kan till och med kranbil behövas. En kontakt med den som erbjuder pianoflytt besvarar de flesta frågor man kan ha inför flytten.