Nyheter

Personlig assistans nära Göteborg

Om du är bosatt i Göteborg och anser dig ha behov av personlig assistans kan ett första steg vara att läsa på vad kommunen har för information kring detta på deras hemsida Goteborg.se. Där ges även information kring hur du ansöker och går vidare för att få den hjälp du behöver.
Här presenteras en sammanfattning av vad som hittas på Göteborgs hemsida gällande Personlig assistans.

Vilka kan få assistans?

De grundläggande punkterna är att du ska vara under 65 år och ha stora funktionsnedsättningar. Detta till den grad att du är i behov av assistans för att utföra ”grundläggande behov”. Med detta menas att du exempelvis behöver assistans för att klä på dig, äta eller kommunicera med personer.

Hur sker ansökan?

Beroende på hur stort behovet är av personlig assistans nära Göteborg sker ansökan antingen till Försäkringskassan eller direkt till Göteborgs kommun. Är behovet mer än 20 timmer varje vecka är det Försäkringskassan som ska detta beslut och därmed avgöra hur mycket assistans som behövs. Är behovet under denna gräns är det däremot kommunens ansvar. Om en ansökan ska skickas in till kommunen är det socialkontoret som ska kontaktas. Detta i den stadsdel i Göteborg som du är skriven inom. Om du inte vet vilken stadsdel du är skriven inom så kan du använda tjänsten på kommunens hemsida som heter ”Vilken stadsförvaltning tillhör gatan?”. Skriv in gatans namn och nummer på huset och få direkt fram vilken stadsförvaltning du ska kontakta. Det är då en socialsekreterare som tar beslutet som grundar sig på vilket behov de anser att du har efter ett hembesök. Vid denna träff brukar det ofta vara anhöriga med som även påtalar vilket behov de ser.

Vad händer om assistans beviljas?

Om Försäkringskassan beviljar assistans är det upp till dig själv att avgöra vem som ska utföra denna assistans. Vill du att kommunen ska genomföra detta, att ett privat företag ska göra det eller ett kooperativ.

Vilka lagar och regler gäller?

Önskas mer information kring vilka lagar och regler som gäller kring assistans rekommenderas sidan ”Lagar och regler – funktionsnedsättning” på kommunens hemsida. Här går man tydligt igenom vilka lagar som reglerar assistans och var man kan vända sig vid behov.