Företag

Därför bör du anlita socionomkonsulter

Inom många olika områden idag lyser tyvärr kompetenta och duktiga medarbetare med sin frånvaro. Samtidigt kan inte verksamheten stå stilla i sökandet efter kompetent personal. Genom att anställa socionomkonsulter kan din verksamhet få en tryggad personalförsörjning till exempel under en rekryteringsprocess. Det kan också handla om tillfälliga arbetstoppar eller tuffa ärenden där en extra hjälp kan behövas.

Det spelar ingen roll vart i Sverige du eller ni har er verksamhet. Uppdrag som socionomkonsult finns nämligen över hela landet och en del av arbetet som konsult. Det spelar inte heller någon roll om ni verkar inom den offentliga eller privata sektorn.

Vad det innebär att anställa en socionomkonsult är att verksamheten får en person med socionomexamen. En socionom arbetar med olika sociala problem i samhället och hjälper människor på olika sätt. Socionomer kan alltså arbeta inom många olika områden såsom den kommunala socialtjänsten, privata företag eller inom de olika regioner som finns i vårt land.

Detta kan era socionomkonsulter erbjudas

Att arbeta som socionomkonsult attraherar många människor. Och det är inte konstigt eftersom det finns flera fördelar jämfört med vissa andra arbetsgivare. Detta gör att även er verksamhet tjänar på det eftersom ni får kompetenta, engagerade och erfarna socionomkonsulter.

En socionomkonsult kan genom ett bemanningsföretag erhålla:

  • En konkurrenskraftig lön som visar det viktiga arbete som konsulten gör.
  • Uppskattning av såväl arbetsgivare som bemanningsföretag för det arbete som personen kan tillföra och underlätta för andra medarbetare.
  • Mindre stress och mer tid för socialt arbete och klienten eftersom konsulten inte behöver delta i vissa möten och så vidare.
  • Flexibilitet att välja mellan olika uppdrag vilket gör att konsulten kan välja de som denne kan tillföra sin kompetens till.
  • Fortbildning och kompetensutveckling vilket ni som verksamhet också vinner på eftersom konsulten bygger vidare på sin kompetens och håller sig uppdaterade inom sitt område.
  • En engagerad arbetsgivare (bemanningsföretag) som ser till att arbetet fungerar på alla sätt för alla inblandade.

Att hyra en socionomkonsult från ett bemanningsföretag innebär alltså flera olika fördelar som både är bra för konsulten såväl som er verksamhet. Och nöjda medarbetare kommer alltid att utföra ett bättre arbete än missnöjda sådana.